Feiemaskinene er i full gang og i løpet av uke 20 vil alle kommunale veier i hele Orkland være ryddet for strøsand etter en lang og variert vintersesong.

Orkland kommune mottar for tiden en del henvendelser angående feiing av veier, fortau og åpne plasser. Det er en etablert praksis at dette arbeidet er utført før 17. mai. Slik blir det i år også. Ole Andreas Opphaug ved tekniske tjenester i Orkland kommune opplyser at feiingen allerede er ferdig i de geografiske områdene av Orkland som tidligere het Snillfjord og Agdenes, og at arbeidet nå pågår på Løkken Verk.

Skiftende vinterforhold

- Deretter fortsetter vi med Svorkmo, Vormstad og Fannrem før vi kommer til Orkanger, sier Opphaug, som legger til at det er fire maskiner i sving fra tidlig om morgenen til langt på kveld, og at alt feiearbeidet skal være ferdig i løpet av uke 20.

Han oppfordrer forretningsdrivende til å feie strøsand som ligger langs husvegger og inngangsparti ut på fortau. Da vil maskinene få tilgang og sørge for at fortauene blir fine og rene.

Opphaug opplyser at feiearbeidet ble noe forsinket i år grunnet svært skiftende værforhold på senvinteren.

Koronasituasjonen

I uke 19 starter også vedlikeholdsarbeidet på de kommunale grusveiene. Dette er litt senere enn vanlig, noe som skyldes at det har vært noe forsinkelse på leveranse av støvdempende veisalt grunnet koronasituasjonen.


orkland.kommune.no/korona