Krisesenteret for Orkdal og omegn søker miljøarbeider i 100% stilling.

Krisesenteret for Orkdal og omegn er en privat ideell organisasjon uten profittmål, som dekker alle lovpålagte oppgaver jf. Krisesenterloven. Senteret for Orkdal og omegn har tilhold på Fannrem i Orkland kommune. Krisesenterets formål er å hjelpe og beskytte kvinner, menn og deres barn, som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Krisesenteret er politisk nøytralt og er ikke tilknyttet noe trossamfunn. Krisesenteret arbeider etter prinsippet «Hjelp til selvhjelp».

Krisesenteret driftes økonomisk av samarbeidskommuner. Siden 01.01.2010 har alle kommuner plikt til å tilby sine innbyggere et krisesentertilbud. Dette finansieres gjennom et rammetilskudd til kommunene.