Den siste tidas kuldeperiode har ført til elver og bekker fryser til. Onsdag formiddag mottok kommunen flere bekymringsmeldinger om isgang og mulig ispropp i Skjenaldelva.  

Det var firmaet Washington Mills AS og beboere i Råbygda som begynte å ane uro. I elveløpet, fra Washinton Mills til utløpet i Orkdalsfjorden, var det tilløp til massiv isdannelse. Da kommunen fikk meldingen ble det straks iverksatt tiltak.

- Etter kontakt med Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og selskapet Bekk og Strøm, som driver Skjenaldfossen kraftverk, ble det besluttet å redusere vannstanden i elva.

Det sier beredskapsleder i Orkland kommune, Arnt Tronvoll, som opplyser at vannføringen ble redusert med to tredjedeler

Drone og gravemaskin

For å kartlegge situasjonen ble 110-sentralen kontaktet for å bistå med dronefotografering av den islagte strekningen. Etter gjennomgang av dronebildene startet Mardahl Maskin onsdag ettermiddag arbeidet med å banke løs is med gravemaskin fra fjordmunningen og innover mot bygningsmassen til Washington Mills.

Skjenaldelva drone.jpgEirik Hellan fra 110-sentralen sørget for å ta bilder av elvestrekningen med drone.

Fortsatt redusert vannføring

- I dag har vi satt inn en av våre egne gravemaskiner for å øke kapasiteten ytterligere. Vi vil følge situasjonen tett framover, sier Tronvoll, og legger til kommunen har tett dialog med NVE om situasjonen. I dialogen med NVE er det besluttet å videreføre reduksjonen i vannføringen inntil videre.

Han forteller at det er fagleder Ivar Lillery ved tekniske tjenester som nå følger saken på vegne av kommune.

Kontroll på situasjonen  

Lillery kan berolige med at siden grepene ble satt inn på et tidlig tidspunkt er situasjonen nå under kontroll. Isgang er et velkjent fenomen i Norge og er årlig årsak til store skader på elvebredder, broer og andre byggverk.

- Det at kommunen fikk tidlig varsel gjorde det mulig å handle raskt, sier Arnt Tronvoll, som vil berømme de som varslet fra om situasjonen.