Kommunedirektør Ingvill Kvernmo i Orkland kommune har fått påvist covid-19 med hurtigtest. Vi forventer at denne blir bekreftet av PCR-test analysert av St. Olavs i løpet av kvelden. Kvernmo er smittet i forbindelse med det pågående utbruddet ved Charlottenlund ungdomsskole i Trondheim, hvor hennes datter er elev.

Kvernmo, som er folkeregistrert og bosatt i Trondheim, er rutinemessig isolert hjemme og har ingen symptomer. Hun har gjennomført smittesporing og smittekartlegging for det som berører Orkland. Den positive prøven får ingen konsekvenser for innbyggere i Orkland eller driften av kommunen.

- Jeg vil utøve jobben som kommunedirektør hjemmefra, men i sammenhenger hvor det kreves fysisk oppmøte vil dette løses av assisterende kommunedirektør Svein Henry Berdal og den øvrige ledergruppa.

Kvernmo var fullvaksinert. Erfaringen viser at det er ved smitte i husstanden at fullvaksinerte bør være spesielt observante.

- Jeg har det bra og gjør det beste ut av situasjonen. Dette viser at vi ikke er ferdige med pandemien og at arbeidet med smittebegrensning og vaksinering fortsatt er svært viktig. At jeg er symptomfri viser både utfordringen knyttet til smittespredning, samtidig som det viser verdien av å være vaksinert. Alle kan rammes og bare sammen kan vi løse det.

I og med Kvernmo er folkeregistrert i Trondheim teller ikke dette smittetilfellet med på Orkland kommunes statistikk.


orkland. kommune.no/korona