I de siste dagene har det vært flere koronasaker knyttet til Orkland kommune. Vi oppfordrer innbyggerne om å ta smittevernet på alvor og lar ukvemsordene få hvile. Husk at neste gang kan det være deg selv eller noen av dine nærmeste som er smittet. Ingen skal settes i gapestokken. Vi må stå sammen også i innspurten.

De siste dagene har koronasmitten kommet nærmere. Flere nabokommuner er berørt og vi har også tilfeller innenfor egen kommunegrense. Økt reiseaktivitet og julehandel kan se ut til å være medvirkende til smittespredningen.

Nærkontakter blir oppring og testing foretatt

Orkland kommune tar smittevernarbeidet på største alvor og iverksetter alle nødvendige tiltak når situasjoner oppstår. Under ledelse av smittevernoverlegen starter kartlegging av nærkontakter og den smittedes bevegelsesmønster. Dette for å få oversikt over mulige steder hvor smittespredning kan ha foregått.

- Kommunens smittesporingsteam tar kontakt med alle som kan være involvert og testing blir foretatt når situasjonen tilsier det, sier rådmann Ingvill Kvernmo.

Ulikt innhold og detaljgrad i informasjonen

- Når kommunen går ut med informasjon på nettsider og sosiale medier er det for å gi innbyggerne nødvendig informasjon. Det er smittesituasjonen i den enkelte sak som bestemmer innhold og detaljgrad i informasjonen, sier smittevernoverlege Peter Melien Trojanowski.

Målet er å nå ut med nødvendig informasjon – ikke å skremme. Vi anonymiserer selvsagt identiteten til den eller de som er smittet. Helseopplysninger er taushetsbelagt i Norge. Når det anses nødvendig ut fra smittevernhensyn går vi ut med navn på berørte bedrifter, lag og organisasjoner og andre aktører som kan være berørt.

- Dette skjer selvsagt i full forståelse med disse. Alle ønsker å bidra for å stoppe viruset. Det er altså hensynet til smittevern, smittesporing og personvern som er avgjørende for hva det informeres om. Vi legger vekt på å ha dialog med involverte aktører, det være seg frivillig organisasjonsliv eller bedrifter, men å «beskytte» dem er aldri en aktuell problemstilling, sier smittevernoverlegen.

Hold avstand til hverandre

Når vi eksempelvis ikke nevner spesifikke navn på butikker i et kjøpesenter er det ikke fordi kommunen ikke vil eller kjøpesenteret har motsatt seg det. Det er ut fra et smittevernhensyn. Ikke alltid kan den som er smittet redegjøre for alle detaljer i bevegelsesmønsteret. Derfor blir informasjonen av generell art, men like fullt tilstrekkelig ut fra en faglig vurdering. Når vi går ut med navn på steder, er det ikke for at du skal holde deg unna stedet.

- Hold avstand til hverandre – det er det som begrenser muligheten for å bli smittet. Følger du reglene er det for eksempel fortsatt trygt å ta en tur til Amfi for nødvendige ærend, sier Trojanowski.

Ingen skam å teste seg – ingen skam å få korona

- Koronasmitten rammer hvem som helst. Selv om vi følger alle smittevernregler er det ingen garanti for å slippe unna. Mange av de som har opplevd å bli smittet har få eller ingen symptomer. Det gjør det naturligvis ikke så enkelt, sier ordfører Oddbjørn Bang.

Får du den minste mistanke, er det imidlertid all grunn til å ta affære. Bestill time for test på våre nettsider:

Du kan også ringe våre hyggelige medarbeidere på koronatelefonen 900 31 260 mellom klokken 10:00 og 14:00 på hverdager. Husk - det er ingen skam å teste seg – det er ingen skam å få korona!

Ansatte på koronatelefonenJulia Ågnes (t.v) og Karin Røttereng er to av de som tar telefonen når du ringer koronatelefonen. Foto: Steinar Larsen

Vi ser målsnøret langt i det fjerne

Det som imidlertid er skamfullt er å bidra til å spre desinformasjon, komme med hatefulle ytringer og fordømmelse. Orkland kommune vil takke alle enkeltpersoner, lag og organisasjoner og næringsliv som har tatt ansvar i et svært krevende år.

- Vi sa i starten av pandemien at dette blir et maratonløp, ikke en sprint. Det nærmer seg jul, og vi ser kanskje målsnøret nærme seg langt i det fjerne. Men fortsatt gjelder reglene vi alle har lært oss. Følg myndighetenes oppfordringer - husk at vi bare kan bekjempe denne sykdommen sammen, sier Ingvill Kvernmo.


orkland.kommune.no/korona