Det ble i forrige uke tatt 100 prøver for Covid-19. Alle prøvene var negative. Denne uken åpnes det opp for mer besøk ved omsorgsboliger og bofellesskap. Fra og med lørdag begrenses åpningstidene for informasjonstjenestene og prøvetaking. Vi kommer også med noen presiseringer og råd knyttet til prøvetaking.

Totalt har vi nå passert 1100 prøver i Orkland kommune.

Informasjonstjenestene og prøvetaking stenger helg og røde dager

Vi ser at det er stadig færre spørsmål og henvendelser i helg og røde dager til informasjonstjenestene. Dette gjelder både spørsmål om Covid-19 og henvendelser om prøvetaking. Det er fortsatt god pågang på hverdagene.

Fra og med kommende lørdag vil det derfor være stengt helgedager og røddager for informasjonstjenestene og prøvetaking.

Avstand og hygiene er fortsatt viktig

Vi tester ikke lengre mest barn og unge, men har en jevn fordeling i hele aldersspennet. Generelt ser vi at det er mindre infeksjoner i barnehager, skoler og ved institusjoner. Det betyr at tiltakene ikke bare er effektive mot Covid-19, men også mot mange andre virus og bakterielle infeksjoner.

Avstand og hygiene er fortsatt nøkkelen for å begrense infeksjoner.

Besøk omsorgsboliger og bofellesskap

Siste uke informerte vi om besøk til institusjonene:

Denne uken åpner vi opp for mer besøk ved omsorgsboliger og bofellesskap.

I bofellesskap hvor det er et fellesområde vil det fortsatt være besøksforbud og dermed fortsatt ikke «fri flyt» av besøkende.

Utenom fellesareal gjelder følgende:

  • Besøk registreres og avtales på forhånd med personalet slik at vi ved en eventuell smitteoppsporing enkelt kan få oversikt og gjøre nødvendige smitteverntiltak når beboere har besøk
  • Besøk per uke begrenses til et minimum 
  • Besøk foregår ute eller det blir lagt til rette for besøk i leilighet. Besøkende bør ikke gå gjennom fellesareal. Det oppfordres til å bruke terrasseinngang om man skal ha besøk i leiligheten, eller at det benyttes plasser utenom fellesområde
  • Alminnelige smittevernrutiner skal overholdes. Det skal holdes en avstand på minimum 1 meter og det er viktig med god håndhygiene. Det skal ikke være flere besøkende enn at avstander kan overholdes
  • De som kommer på besøk kan ikke ha noen symptomer på luftveisinfeksjon eller annen uavklart tilstand
  • Fysisk kontakt bør unngås i henhold til generelle smittevernråd.
  • Om beboere er forkjølet eller har pågående sykdom skal besøket utsettes

Prøvetaking – hvem, hvorfor og hvordan

Det er fortsatt mange spørsmål om prøvetaking.  Vi har prøvd å sammenfatte de viktigste retningslinjene og rådene som gjelder nå:

Hvem kan ringe direkte til koronatelefonen for testing?
Voksne personer med forkjølelsessymptomer i samfunnskritiske yrke (for eksempel helse, politi, brann, skole, barnehager, apotek, dagligvareforretninger mm.) kan ta direkte kontakt med korona-telefonen for å få avtale om testing. Om du har symptomer på luftveisinfeksjon og føler deg dårlig så skal du ikke på jobb innen det er avklart. Du skal være i karantene til prøvesvar foreligger.

Hvem skal kontakte legevakt/fastlege før prøvetaking?
For barn og unge (0-16 år) oppfordrer vi til at man tar kontakt med fastlege først. Barn og unge kan ha mange forskjellige tilstander og fastlegen er den som kjenner barnet best. Kanskje er det en bakteriell infeksjon som trenger antibiotikabehandling, og da er det behov for en legeundersøkelse og ikke bare en koronaprøve som er negativ. Det er lettere for voksne å beskrive hvordan man har det. For barn kan samme symptom være tegn på veldig mye forskjellig og derfor ønsker vi en helsefaglig vurdering først. 

Om jeg ikke bor eller jobber i Orkland og har luftveissymptomer, kan jeg da teste meg i Orkland?
I utgangspunktet er svaret nei. Testing bør foregå i din bostedskommune, men det er noen unntak. Vi ønsker å teste dem som arbeider i Orkland uansett bostedskommune, da en potensiell smitte vil berøre innbyggere hos oss. Det kan bli aktuelt med testing av personer som oppholder seg over flere dager i kommunen og som får symptom. Dette kan være som arbeidsfolk og/eller turister som blir her i en lengre periode. Har du for eksempel bosted i Trondheim og bare er på gjennomreise for å komme deg på hytte på Hitra, vil du ikke bli testet her. 

Da bør du uansett vurdere nødvendigheten av denne reisen og være klarert for Covid-19 før du reiser. 

Hvorfor skal du ta prøve?
Forskjellen på om det er korona eller noe annet er at du ved for eksempel en forkjølelse kan returnere raskere tilbake til jobb etter at du blir symptomfri. Ved negativ prøve kan du returnere til jobb dagen etter at du er frisk. Om du bare blir hjemme og ikke tar prøve så vet vi ikke noe om potensiale for smitte i husholdning og arbeidsplass.

Når skal du ta prøve?
Om du får symptomer på luftveisinfeksjon som hoste, sår hals, tett nese, tapt smak og luktsans, tungpusthet, feber, hodepine eller at du føler deg «klein så ønsker vi at du blir kartlagt for prøvetaking. I de fleste tilfellene vil vi ønske å teste deg.

#kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona