Det er ingen nye smittetilfeller i Orkland kommune i dag. Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til smittesituasjonen i Trondheim, hvor politikerne i ettermiddag vedtok en ny midlertidig forskrift med inngripende tiltak. I Orkland har vi god oversikt og klarer å jobbe etter TISK-strategien som nasjonale myndigheter anbefaler. De siste 14 dagene har vi testet ca. 9,2% av Orklands befolkning. Situasjonen vurderes likevel som alvorlig, gitt vår geografiske nærhet til Trondheim. Derfor videreføres forsterkede lokale anbefalinger til og med 13. juni, men det kommer en ny anbefaling for de som har hytte eller fritidsbolig i Orkland.

Det er gjort en grundig faglig vurdering av kommuneoverlege og smittevernoverlege. Orkland kommune er klar til å handle raskt om situasjonen skulle endre seg.

Hytte i Orkland? Handle i hjemkommunen og unngå kontakt med lokalbefolkningen

Personer som bor utenfor Orkland, men som har hytte her, oppfordres til å handle i sin hjemkommune før de reiser på hytta. Vi oppfordrer også til at de begrenser kontakten med lokalbefolkningen. Husk at dersom du bor i en kommune som har strengere tiltak enn den du reiser til, så skal du følge reglene og anbefalingene som gjelder i hjemkommunen din. Det betyr for eksempel at om du bor i Trondheim, men har hytte i Orkland, så skal du følge den nye lokale forskriften for Trondheim kommune også når du er på hytta.

Lurer på hva som gjelder i Orkland? Alltid oppdaterte lokale bestemmelser finner du på kommunens koronasider:

Her finner du også lenker til gjeldende nasjonale regler og anbefalinger.

TISK-strategi erstatter inngripende tiltak

Norske myndigheter har valgt TISK som strategi mot koronaviruset. Dette er en strategi som Orkland kommune har fulgt nøye. TISK står for testing, isolasjon, smittesporing og karantene. Hensikten med TISK er at den kan erstatte mange av de inngripende tiltakene, hvis strategien gjennomføres kontinuerlig og i et betydelig omfang. Denne strategien har fungert godt i Orkland, slik at vi foreløpig har unngått de inngripende tiltakene.

I mai har vi hatt to utbrudd og to smitteceller, men med hjelp av TISK-strategien og mobilisering av nødvendige ressurser har vi fått god oversikt. I løpet av de siste 14 dagene har vi testet 1697 personer. Det tilsvarer 9,2% av Orklands befolkning.

Status for utbrudd

Det første utbruddet forventes å være lukket i løpet av de neste dagene. Det andre utbruddet med adskillig flere involverte har som forventet gitt noen flere smittede nærkontakter. Det er viktig å merke seg at dette ikke har medført at noen flere har blitt satt i karantene. Da flere nærkontakter har hatt positive prøver på dag sju i smittekarantene, så kan det være at vi får noen flere smittetilfeller før også dette utbruddet er lukket. Det er heller ingen ny utvikling for de to smittecellene som kommer i tillegg til de to utbruddene. Også for disse opplever vi å ha god oversikt.

Med bakgrunn i disse utbruddene ble det i forrige uke innført lokale forsterkede anbefalinger i Orkland. Vi opplever at de fleste orklendingene er lojale og flinke til å følge disse. Det er viktig i fortsettelsen også.

Med bakgrunn i situasjonen i Trondheim, og at det er mye trafikk mellom Trondheim og oss både privat og i arbeidssammenheng, så forlenger vi våre forsterkede anbefalinger til og med 13. juni. Vi vil gjøre en ny vurdering i løpet av neste uke, men kan som tidligere nevnt handle raskt om situasjonen krever det. Det understrekes at dette er ikke er aktuelt eller nødvendig på nåværende tidspunkt. Det er stor forskjell på situasjonen i Trondheim og Orkland, men gitt den geografiske nærheten må vi være ekstra observante.

Ytterligere en orklending på sykehus

Vi har i dag tatt cirka 80 nye PCR-prøver, og forventer svar i løpet av morgendagen. I helgen ble ytterligere en orklending med påvist smitte lagt inn på sykehus. Vedkommende er i 60-årene og tilstanden er alvorlig.

Informasjon om de ulike karantenetypene

Koronatest og koronatelefon

Vår koronatelefon 900 31 260 holder åpent klokken 10:00 - 14:00 mandag til lørdag.

Varebestilling

Vi har den siste tida hatt tilbud om handling i butikk for de som er i karantene og som ikke har noen til å handle for seg. Åpningstid denne uka er mandag til lørdag klokken 10:00 til 13:00.

Du bestiller her:

E-post: varebestilling@orkland.kommune.no

Eller på telefon 948 63 670 NB! Dette telefonnummeret benyttes kun til dette formålet.

Tidligere saker:


orkland.kommune.no/korona