Ingen nye smittetilfeller er påvist i Orkland. 11.april er siste dato for nytt smittetilfelle hos oss. I går ble hytteforbudet opphevet og barnehagene startet opp igjen.

I forbindelse med oppstart av barnehagene i går, er det tatt flere prøver. Vi vil fortsette å ta prøver når barn og ansatte i barnehagene viser symptomer på luftveisinfeksjoner. Slik vil det også være når skolene starter gradvis opp igjen mandag 27. april. I går ble regjeringens koronaveileder for skolene presentert. Den kan du lese mer om her:

Fra i går, mandag 20.april, ble hytteforbudet opphevet. Hytteforbudet forbød hytteeiere å overnatte i hytter som lå utenfor egen bostedskommune. Det er nå ikke lenger straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser. Du kan lese mer om saken her:

Vår koronatelefon får fortsatt spørsmål om karantenebestemmelsen i forhold til reise. Det er ikke lenger lokale restriksjoner i forhold til innenlandsreiser, men det henstilles fortsatt om at man nøye vurderer nødvendigheten av gjennomføring. Hjemmekarantene gjelder nå kun i forhold til utenlandsreiser. Alle som kommer fra reiser i utlandet, skal i hjemmekarantene i 14 dager. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at karantenen gjelder 14 dager fra den dagen du kom hjem.

Været over Trøndelag er fantastisk i dag. Benytt det gjerne til utendørsaktivitet, men husk å holde avstand og ellers de øvrige reglene vi nå alle har lært så godt.

#kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona