Dagen i dag forløp uten påvisning av nye smittetilfeller i Orkland. Shawcor starter gradvis opp igjen, og kommunen foretar noen presiseringer av reiserestriksjonene. Det er kortversjonen av kveldens oppdatering.

Fortsatt er det 12 personer som har fått påvist smitte i Orkland. En person ble friskmeldt i går, mens elleve personer er i isolasjon. Det er tatt noen prøver i løpet av dagen, i tillegg til at noen er til analyse.

Gradvis opptrapping

Shawcor, som har vært sentral i den ene smittesirkelen, startet i dag opp sin aktivitet på kontor og hovedfabrikk etter å ha vært stengt siden 18.mars. Det vil bli en gradvis opptrapping av virksomheten etter hvert som karantene- og isolasjonstid er over for dem som har vært berørt.

Nasjonal veileder

Lørdag ble vedtaket om innreiserestriksjoner og karantene for folk som ankommer Orkland fra områder sør for Dovre forlenget. Søndag 29. mars presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie og næringsminister Iselin Nybø en nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler. Den kan du lese her:

Flesteparten av de rådene myndighetene kommer med i veilederen er ivaretatt i vårt lokale vedtak i Orkland, men det er behov for noen presiseringer. Du kan lese det lokale vedtaket her:

Presiseringer - fritidsreiser

Vedtaket og karantenebestemmelsene på 14 dager gjelder primært fritidsreiser. Har du vært på fritidsreise i områdene sør for Dovre, omfattes du av karantenebestemmelsene. Ved ankomst Orkland kommune skal du i 14 dagers hjemmekarantene. De nasjonale anbefalingene tilsier at vi skal reise minst mulig og samtidig vurdere behovet for reisen svært nøye.

Presiseringer - arbeidsreiser

For arbeidsreiser til Orkland vil det fra nå av være annerledes. Samfunnskritiske funksjoner er fritatt for karantenebestemmelsene.  Når det gjelder øvrige arbeidsreiser vil kommunen sammen med arbeidsgivere legge til rette for at disse blir gjennomført på en sikker og god måte. Vi ønsker å opprettholde den gode dialogen vi har med næringslivet som har arbeidsoppgaver eller arbeidstakere i fylkene sør for Dovre.

Presiseringer - samvær med barn

Når det gjelder barn og samvær med foreldre er ikke dette presisert i det lokale vedtaket. Vedtaket skal imidlertid ikke være til hinder for samvær. Dersom noen i husholdningene skulle være syk og det mistenkes korona, bør dette helst avklares før reisen starter. Det presiseres også at Orkland kommunes vedtak ikke gjelder for kommuner eller fylker i Midt-Norge eller Nord-Norge.

Vedtaket gjelder frem til og med lørdag 4.april, og vil fortløpende bli vurdert i forhold til situasjonen.

Vi tar også med at det er utarbeidet felles prinsipper for hjemmeundervisning i Orkland kommune som gjelder fra i dag. Det kan du lese mer om her:

Ha en fin mandagskveld!

#kaldthodevarmthjerte - Sammen bygger vi #Orkland


orkland.kommune.no/korona