I løpet av helgen ble de siste 6 med påvist smitte i Orkland friskmeldt. Ingen nye tester har påvist koronavirus, og i dag åpner barnehagene.

Samtlige 18 personer som har hatt påvist smitte i Orkland er dermed friskmeldt.

De siste friskmeldte har fulgt alle råd og veiledning til punkt og prikke og rapporteres å ha det bra. Siden siste oppdatering er det blitt tatt 30 nye prøver. Samtlige av de som så langt er analysert er negative.

Vår koronatelefon hadde i helgen en del henvendelser der det var ønskelig å få testet barn og ansatte i barnehager og skoler. Det gjøres fortløpende og er viktig nå som barnehagene åpner igjen i dag og skolene som åpner for 1. til 4. trinn om en uke.

Flere tjenestetilbud, blant annet fysikalsk behandling åpner i dag for flere tjenester, men med noen restriksjoner. Flere idrettslag åpner opp for organisert aktivitet i henhold til myndighetenes retningslinjer.

Selv om vi ikke har påvist smitte i Orkland og samfunnet nå sakte åpner opp igjen, kan det være lett å tenke at vi nå er ferdig med pandemien hos oss. Sånn er det selvsagt ikke. Den innsatsen alle har vært med på så langt har vært tilstrekkelig, men vi skal ikke lengre enn til Trondheim så er situasjonen en helt annen.

Fortsett å hold avstand til hverandre, oppretthold de gode hygienetiltakene, ikke oppsøk hverandre unødvendig og ta hensyn til risikogrupper.


orkland.kommune.no/korona