Det har vært en fin dag i Orkland. Mange har benyttet dagen til å være ute. Det er fint med frisk luft, men husk å holde avstand og følg retningslinjene myndighetene har gått ut med.

Det er ikke påvist flere tilfeller med smitte i Orkland i dag. Fortsatt er det dermed fem personer har testet positivt. Antall personer i karantene er om lag 180. Det går bra med dem som er smittet, og ingen av dem har behov for sykehusbehandling. En god del prøver er fortsatt til analyse, mens det har vært en markant nedgang på antall personer som var henvist til testing i dag.

Vår informasjonstjeneste får mange gode spørsmål fra innbyggerne. De siste dagene har svært mange vært opptatt av spesielt to tema, prøvetaking og opphold på hytter. Derfor tar vi for oss disse to temaene i kveld.

Prøvetaking – hvem bør testes?

Folkehelseinstituttet mener disse gruppene bør prioriteres for testing: 

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

  • Har behov for innleggelse
  • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon
  • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme)
  • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk) 
  • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet)

Hvem bør ikke prioriteres?

  • Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
  • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen. 

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger.  

Forkjølet?

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller fleste har ikke covid-19.

Opphold i hytter og fritidsboliger

I Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer § 5 står det:

«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.»

Kommuner kan ikke gi dispensasjon fra forskriften.

Vi minner om at du på våre nettsider finner mye informasjon om koronasituasjonen. Benytt deg av denne og de andre informasjonskanalene våre. Husk at vår informasjonsteneste også er oppe i helgen. Du kan ringe 900 31 260 fra 10:00 til 20:00, eller sende e-post til korona@orkland.kommune.no Der får du snakke med fagpersoner om spørsmål knyttet til lokal smittesituasjon, karantenebestemmelser og andre generelle spørsmål. 

Neste oppdatering kommer i morgen, søndag 22. mars klokken 20:00

Vi ønsker alle en fortsatt riktig god helg – ta vare på hverandre!  #kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona