Etter å ha fått svar på gårsdagens prøver er det ikke flere med påvist smitte i Orkland. Ellers er det gledelig at ytterlige 1 person er friskmeldt. Flere friskmeldinger ventes de kommende dagene. I dagens oppdatering tar vi for oss status for idretten.

Orkland har dermed hatt 13 personer med påvist smitte, og at 6 av disse personene nå er friskmeldt. Alle som ikke er friskmeldt behandles i sine hjem. Det ble i dag tatt 4 nye prøver som vi får svar på i morgen.

Forbud mot arrangement frem til 15. juni

Regjeringen har besluttet at forbudet mot kultur- og idrettsarrangement, samt andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni. Kamper i for eksempel fotball vil ikke oppfylle kravene. Noen klubber i Orkland ønsker å prøve trening og aktiviteter etter påske, men flesteparten avventer. Kommuneoverlege Jimmy Wikell hadde i går kveld møte med idrettsrådet i Orkland. Det er åpnet for svært begrenset aktivitet som skal overholde Helsedirektoratets krav.

I Orkland har vi større anlegg hvor det er aktivitet som er egeninitiert. Det gjør det vanskelig å ha kontroll. I første omgang åpnes det over påske, det vil si fra og med 14. april, for organisert aktivitet i henhold til gjeldende retningslinjer. Uorganisert aktivitet på anlegg uten tilstedeværelse av voksen og ansvarlig person frarådes frem til 20. april.

Generelle regler for smittevern må også følges av idretten

Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at helsemyndighetenes anbefalinger om samling av personer og grupper overholdes. Det betyr at ikke flere enn 5 personer samles, og at det er en fysisk avstand på minst 2 meter til enhver tid.

Avstanden gjelder både mellom personer i gruppen og til andre personer. Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte følges. Dette gjør at mange idrettsaktiviteter ikke kan gjennomføres, og at bruk av utstyr og garderobe ikke kan tillates.

Ikke kamper eller konkurranser – strenge føringer for trening

Det er fortsatt ikke adgang til organiserte idrettsaktiviteter eller gjennomføring av konkurranser, kamper eller stevner. Begrunnelsen er at dette innebærer at personer fysisk møtes og nærkontakt blir uunngåelig.

Trening eller generell aktivitet må overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid pga. smittevern.

Kommer nye regler for idrettsaktiviteter

Norges Idrettsforbund (NIF) skal utarbeide regler for gjennomføring av alle idrettsaktiviteter. Oppgaven er fra NIF videreformidlet til alle særforbundene.

De vil utarbeide rutiner for sine respektive idretter.

Reglene for fotball

Norges fotballforbund (NFF) har allerede kommet med sine regler:

De klubber som nå velger å starte med organisert aktivitet påtar seg ansvar:

  • Klubbene har ansvar for at fotballaktivitet som skjer i klubbregi foregår innenfor gjeldende vedtak og regler
  • Klubbene og/eller anleggseiere vurderer selv om det er ønskelig å åpne banene for egeninitiert og/eller organisert trening, og videre vurderer klubbene selv om de ønsker å sette i gang organisert trening
  • Klubben bør i så tilfelle utarbeide og kommunisere tydelige retningslinjer for hvordan eventuell klubbstyrt aktivitet skal organiseres i egen klubb
  • Klubber som tilrettelegger for fotballaktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og NFF og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette
  • Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes
  • Klubber og/eller anleggseiere oppfordres til å merke banene/anleggene med kommunikasjon (f.eks. plakater) hvor gjeldende rammer for evt. egenaktivitet fremkommer tydelig.

Saker i dag

I dag har vi hatt flere saker på våre nettsider:

I løpet av 2020 skal utbyggingen av vindparken på Geitfjellet etter planen være ferdig. Gjennomføring og tempo tilpasses nå myndighetenes restriksjoner i lys av COVID-19 situasjonen. De første leveransene vil ankomme Orkanger havn 9. april.

Den 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer:

Før helga overrakte Lisa Ofstad og Tove Eli Larsson på vegne av de lokale sanitetsforeningene 50 munnbind til hjemmetjenesten i Orkland kommune. Da snakker vi ikke masseproduserte Kina-utgaver, men hjemmesydde gjenbruksutgaver utført av foreningens medlemmer.

Folk vil bidra

Til slutt avslutter vi med en solskinnshistorie fra legevakta. En snill mann kom på døra og leverte en pakke med luftvernmasker. Han ønsket å bidra. Vi vet ikke hvem han er, men ønsker å takke for omtanken!

God påske!

Sammen bygger vi #Orkland     #kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona