Helsestasjonen på Orkanger har flyttet til nye lokaler på Folkehelsesenteret. Lokalene på Fannrem er foreløpig fortsatt i drift.

Som følge av koronasituasjonen blir det en del endringer for brukere av helsestasjonens tilbud i Orkland kommune. I går ble det informert om at helsestasjonen på Orkanger allerede har flyttet til Folkehelsesenteret. Flyttingen ble gjennomført i helgen. Dette for å gi plass til legevakten, som nå har flyttet inn i tjenestesenteret på Bårdshaug.

Prioriterte oppgaver

Det opprettholdes ikke ordinær drift. I henhold til anbefaling fra helsedirektoratet, vil følgende oppgaver vil bli prioritert:

  • Svangerskapskontroller med individuelle tilpasninger
  • Hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier erstattes med konsultasjon ved helsestasjon
  • Prioriterte konsultasjoner ved helsestasjonen: Nyfødte, 6 ukers med lege/helsesykepleier, vaksinasjon etter program (3,5,12 og 15 måneder)
  • Hjelp til prevensjon

Vasking og ryddingEn liten pust i bakken! Foto: privat

Kontaktinformasjon

Ved behov for kontakt ut over dette, herunder skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, ber vi innbyggerne ta kontakt med oss på telefon på dagtid, mellom klokken 08:00 til 15:30.

Kontakt oss gjerne - vi vil hjelpe dere så godt vi kan. Dersom det blir forandring i timeavtale, vil dere få beskjed.

Viktig

Vi ber om at gravide og barselkvinner kommer alene til konsultasjon. Vi ønsker også at kun en forelder følger med barnet til kontroll på helsestasjonen. Dette for å begrense potensiell smitte og antall personer på venterom.

NB! Er du/dere syk med luftveisinfeksjon?  Uansett årsak, eller i karantene, ikke kom på helsestasjonen, ring oss først for å gjøre avtale.

Dugnad med pizzaEn liten matbit må til når man stiller opp i helga for å flytte. Ingen tvil om at mange strekker seg langt når samfunnet er ute av normalsituasjonen. Foto: privat

Informasjon 

Følg med på Orkland kommunes hjemmeside for mer informasjon om koronautbrudd - orkland.kommune.no/korona

Orkland kommune har opprettet to kanaler hvor innbyggerne kan stille spørsmål om lokal smittesituasjon, karantenebestemmelser og andre spørsmål av generell art.

Informasjonstelefon om koronavirus, tlf: 900 31 260 (kl. 10:00 – 20:00, alle dager)

E-post: korona@orkland.kommune.no (besvares mellom kl. 10:00 - 20:00, alle dager)