Mandag 27. april starter skolene opp igjen for 1. - 4. trinn. På lenken under finner dere informasjon om hvordan skoleskyss skal gjennomføres

Det er også sendt eget skriv fra Atb til elever og foreldre.


orkland.kommune.no/korona