Risikogruppene prioriteres, og vaksineringen foregår hos din fastlege eller på apoteket. Nærmere informasjon om datoene for vaksinering vil følge senere.

På grunn av pandemien er det ekstra viktig at risikogruppene blir prioritert i år. Det planlegges vaksinasjon for disse fra uke 44. For øvrige innbyggere starter vaksinasjonen etter 1. desember.

- Som pasient kan man unngå å bli smittet av begge infeksjonene samtidig.  Dette gjør at risikoen for alvorlig utfall blir lavere, sier assisterende kommuneoverlege Peter Melien Trojanowski.

Han presiserer at influensavaksinen er effektiv mot sesonginfluensa, men ikke mot covid-19.

Nasjonale føringer

Vaksine_1200x800[1].jpgNær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine.Foto: Mostphotos

For noen kan influensa være farlig. Mest utsatte er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt.

- Det er Folkehelseinstituttet som kommer med anbefalingen om hvem som skal prioriteres, og de anbefaler at alle i risikogruppene tar vaksinen, sier Trojanowski.

Prioriterte grupper

Følgende personer er risikoutsatt og vil bli prioritert for influensavaksine:

 1. Gravide i 2. og 3. trimester (periode på tre måneder), og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 2. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 3. Alle fra fylte 65 år
 4. Barn og voksne med:
 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI/BMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med pasienter som har immunsvikt.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Fastlegene vaksinerer

Vaksineringen av risikogruppene skal foregå fra uke 44 og fram til 1. desember hos din fastlege. De som er i risikogruppene for alvorlig influensa betaler en egenandel på 50 kroner, for de som har frikort vil vaksineringen være gratis.

Vaksine på apotek

Fra og med i høst kan farmasøyter i apotek også rekvirere og sette influensavaksine uten at pasienten må innom lege. På grunn av mulig mangelsituasjon vil det også her være begrensinger på hvem som kan få vaksine.

- Fram til 1. desember vil influensavaksiner på apotek også være forbeholdt de samme risikogruppene og helsepersonell med pasientkontakt, sier Trojanowski, som gjør oppmerksom på at vaksinasjon på apotek ikke omfattes av vaksinasjonsprogrammet og derfor må betales av pasienten selv.

Vaksinering av øvrig befolkning

Tilhører du ikke risikogruppene må du vente til etter 1. desember for å få vaksine. Dette er bestemt av Helsedirektoratet. Årsaken til dette er at det i år er svært stor etterspørsel etter influensavaksiner internasjonalt.

- Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon når datoene for gjennomføringen av årets vaksinasjonsprogram er klare, sier Peter Melien Trojanowski.


orkland.kommune.no/korona