Vi minner om at de som er i risikogruppen og ennå ikke har fått tatt influensavaksine, kan ta kontakt med sitt fastlegekontor for avtale om tidspunkt.

Hvem bør vaksineres? 

Følgende grupper er definert av Folkehelseinstituttet:

 1. Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 2. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem  
 3. Alle fra fylte 65 år 
 4. Barn og voksne med: 
 • Diabetes type 1 og 2 
 • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt 
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 
 • Svært alvorlig fedme (KMI/BMI over 40) 
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter (personer med nedsatt immunforsvar)
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.  

orkland.kommune.no/korona