Handlingsplan 2024 - 2027, med budsjett 2024

Kommunestyrets behandling 19.12.2023

Formannskapets behandling 05.12.2023

Spørretime  28.11.2023

​Kommunedirektørens notat 14.11.2023

Nøkkeltallsdokument 18.10.2023

Kunnskapsgrunnlag 21.06.2023

Innspill til handlingsplan med budsjett

Innkomne søknader til regnskapsavslutning 2023

Orkanger aktivum og Orkanger historie – Søknad om etablering av fond

Handlingsplan 2023 - 2026, med budsjett 2023

Kommunestyrets behandling 21.12.2022

Formannskapets behandling 30.11.2022

Spørretime 23.11.2022

Kommunedirektørens notat 9.11.2022

Nøkkeltallsdokument

Utfordringsdokument

Innspill til handlingsplan med budsjett

Innkomne søknader til regnskapsavslutning 2022

Orkla Industrimuseum - Søknad om ekstra tilskudd til nybygg og nye utstillinger

Orkland Røde Kors - Søknad om tilskudd til dypvannslys for undervannsdrone

Prosjekt "Orkanger mot sjøen" - Søknad om tilskudd

Båtklubben Terna - Søknad om tilskudd til etablering av bobilcamp

Pensjonistpartiet Orkland - Søknad om støtte til guiding i Thamspaviljonen

Orkdal janitsjar - Søknad om støtte til oppgradering av øvingslokale

Naturvernforbundet - Søknad om midler til bekjemping av svartelistede arter 

Handlingsplan 2021 - 2024, med budsjett 2021

Kommunestyrets vedtak 16.12.2020

Formannskapets behandling 2.12.2020

Rådmannens notat 11.11.2020

Utfordringsdokument

Handlingsplan 2020 - 2023, med budsjett 2020

Kommunestyrets vedtak 18.12.2019