Hjemmetjenesten på Krokstadøra har fått elektroniske medisindispensere til utprøving. Dispenseren er et hjelpemiddel for å sikre at riktig medisin blir tatt til riktig tidspunkt.

Fredag 12. juni presenterte prosjektleder for velferdsteknologi Nina Fagerheim medisindispenseren for politikerne i hovedutvalg helse og mestring.

Dispenseren blir plassert hjemme hos tjenestemottakeren og etterfylles med legemidler i riktig dose hver andre uke. Dispenseren gir tjenestemottaker en påminning om å ta medisindosen på riktig tidspunkt gjennom dagen. Skulle det likevel skje noe så medisin ikke blir hentet ut, vil dispenseren gi hjemmesykepleien beskjed om dette og det blir fulgt opp.

Hovedutvalg HM_1200x675.jpgNina Fagerheim demonstrerer medisindispenseren for hovedutvalg helse og mestring fredag 12. juni. Foto: Jorid Dalsegg Gagnås 

Hvorfor medisineringstjeneste?

  • Rett medisin til rett tid gir bedre helse og økt velvære.
  • Økt grad av selvstendighet gir bedre livskvalitet og helse.
  • Slipper å vente på hjemmetjenesten, og kan derfor enklere gjøre avtaler utenfor hjemmet.
  • Bedre livskvalitet med mindre stress og færre bekymringer for pårørende.
  • Hjemmetjenesten og pårørende kan kommunisere med tjenestemottakeren via dispenserens skjerm.

Slik virker medisindispenseren:

  • Plasseres på kjent og trygt sted hjemme hos tjenestemottakeren.
  • Fylles med medisinruller fra apoteket som inneholder de riktige legemidlene i riktige doser
  • Tilbyr legemidlene i riktig dose på riktig tidspunkt, i en pose som er lett å åpne
  • Minner tjenestemottakeren på å ta dosen med lyd, lys, tekst og tale, eller en kombinasjon av disse.
  • Sender alarm til hjemmetjenesten dersom medisinen ikke tas og når det er på tide å sette inn en ny medisinrull.

Medisinrobot_1200x1600.jpg
Målet er at denne tjenesten etter hvert skal kunne tas i bruk i hele Orkland kommune, og å gi innbyggerne og mottakere av helsetjenester økt selvstendighet, frihet og trygghet i eget liv. De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og ulike velferdsteknologiske løsninger, som denne medisindispenseren, muliggjør dette for flere.