Som følge av vannskader etter ekstremværet "Gyda" er Idrettsbygget på Løkken Verk stengt. Det betyr at både svømmebasseng og kultursal ikke kan benyttes. Bygget vil bli stengt i flere uker framover.