Heller ikke i går ble det påvist nye smittetilfeller i Orkland, idretten er i gang igjen under strenge smittevernbegrensninger og vi går mot en annerledes 17. mai. Russen viser samfunnsansvar og avlyser årets feiring.

I går ble det tatt 7 prøver, de fleste knyttet til barnehagene som startet opp igjen på mandag.

Barnehagene i gang

Det rapporteres at til tross for alle restriksjonene som gjelder i barnehagene forløper hverdagene godt så langt. All honnør til både ansatte, barn og foreldre som viser stor grad av fleksibilitet. Det rapporteres om mange glade barn som er tilbake i barnehagene.

Idretten håndterer restriksjonene

Noen idrettslag nå har startet opp igjen organisert virksomhet igjen. Kommuneoverlegen var mandag rundt i kommunen får å overvære enkelte aktiviteter. Han rakk å avlegge besøk både på fotballtreninger i regi av OIF og Orkla, samt på Snillfjord motorklubbs flotte anlegg på Krokstadøra. Det rapporteres at samtlige klubber har håndtert restriksjonene på en forbilledlig måte.  

17. mai i tråd med retningslinjer for smittevern

I går ble det også avholdt et møte i kommuneledelsen angående årets 17.maifeiring.  Utfordringsbildet vedrørende årets feiring ble drøftet. Hovedkonklusjonen fra møtet er at de lokale  17. mai-komiteene fortsatt skal ha ansvaret for å skape innhold i sine lokalsamfunn på dagen. Innholdet må selvsagt være i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer.

Digitalt arrangement for 17. mai

Kommunens hovedambisjon er å ta regi for et digitalt arrangement på formiddagen med taler og andre innslag vist på KommuneTV. Flere konkrete tiltak er også under planlegging, og det tas nå direkte kontakt med de enkelte komiteene for å sikre at årets feiring blir gjennomført på en god måte innen trygge rammer.

Russen tar samfunnsansvar

Ellers har russestyrene i Orkland selv vedtatt å avlyse årets feiring. Etter et møte sist fredag med kommunen, politiet, skoleledelse og russestyrene, viste det seg at russen på eget initiativ har tatt samfunnsansvar og satt egne behov til side og følger lojalt opp helsemyndighetenes anbefalinger.

Godværet er fortsatt med oss. Husk fortsatt å holde god avstand til hverandre. Husk god hygiene og ikke samles i for store grupperinger.

#kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona