Over 1000 arbeidstakere velger daglig å pendle til Orkland for å jobbe her. Hvorfor velger de ikke heller å flytte hit?

Dette er kjernespørsmålet næringssjef i Orkland kommune, Aasmund Lie, ønsker å få svar på når kommunen nå går ut med en spørreundersøkelse til pendlerne.

Er du pendler og ønsker å svare?

- Pendlerne er en viktig gruppe for oss å komme i kontakt med. De kjenner kommunen gjennom jobben sin, men kanskje ikke så godt hvordan det er å bo her, sier Lie.

Han har god oversikt over hvilke kommuner pendlerne bor i og ikke overraskende er de største de som ligger øst og nord for Orkland. Den største er Skaun med 462, deretter Trondheim med 430 og Melhus med 125.

Trenger flere folk

- Vi ønsker å få innsikt i hvorfor mange velger å pendle fra sitt bosted i en annen kommune istedenfor å flytte hit. Slik informasjon kan være svært nyttig for oss slik at vi kan legge bedre til rette for at flere velger å flytte til Orkland, sier næringssjef Lie.

For nye innbyggere trenger Orkland, i likhet med de fleste norske kommuner som ligger utenfor de store regionale byene og de tettest befolkede områdene på Østlandet.  De siste prognosene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tyder på at det vil det fødes stadig færre barn, samtidig som det blir flere eldre i Orkland.   

- Orkland har lav befolkningsvekst og den ligger også betydelig under veksten for landet. Befolkningsutviklingen er kanskje den største utfordringen Orkland står overfor, sier næringssjef Lie.

Du kan lese mer om befolkningsutviklingen og utfordringene det gir for Orkland i utfordringsdokumentet som nylig ble presentert for kommunestyret.

Bred markedsføring

Lie forteller at det det settes i verk flere tiltak for å gjøre undersøkelsen kjent.

- Vi henvender oss direkte til de største offentlige og private bedriftene i Orkland med oppfordring om å gjøre undersøkelsen kjent for de ansatte. Det lages plakater for oppslag med lenke og QR-kode til undersøkelsen. Dessuten skal kommunen ha egen stand med temaet på Thamskonferansen 22. oktober, i tillegg til at vi går ut i media og selvsagt spres budskapet på våre egne nettsider og i sosiale medier.

Undersøkelsen vil gi et kunnskapsgrunnlag for hvilke tiltak som vil ha effekt og som kan gjennomføres, slik at flere pendlere velger å bosette seg i Orkland.

Trekker heldige vinnere

For å motivere til størst mulig deltakelse frister kommunen også med uttrekkspremier til de som svarer. Alle pendlere som deltar kan være med i trekningen av tre nettbrett som blir delt ut i løpet av de to ukene undersøkelsen gjennomføres.

Undersøkelsen foregår digitalt og er tilgjengelig på Orkland kommunes nettsider fra lørdag 17. oktober:

- Vi håper på god deltakelse slik at vi får et godt og representativt uttrykk for meningene til en viktig målgruppe for oss, sier Aasmund Lie, som legger til at undersøkelsen i sin helhet er utarbeidet og gjennomføres i regi av Orkland kommune.