Fra klokken 09.00 i dag kan du høre mer om dette temaet når orklandspolitikerne møtes. Det blir flere interessante foredrag som leder fram til spørsmålet: Hva innebærer dette for arbeidet med kommuneplanens arealdel?
 
Du følger sendingen her: