I forbindelse med innspillfasen laget kommunen noen informasjonsfilmer som forklarer hvordan du kan bruke kommunens kartverktøy for å lage en kartskisse til innspillet ditt. Selv om fristen for å komme med innspill nå har gått ut, håper vi disse filmene kan være til nytte og interesse for deg som vil følge planprosessen videre.

I dag er kart lett tilgjengelig på internett, men i sammenheng med arealplanlegging er det viktig at man bruker et bakgrunnskart som er tilstrekkelig detaljert slik at plassering og avgrensning av planinformasjonen blir så nøyaktig som mulig. Enkle vegkart (som f.eks. Google maps) er ikke det beste valget i denne sammenhengen, mens andre nettsteder som f.eks. norgeskart.no gir deg tydelige topografiske kart som kan være godt egnet.

Dersom du ønsker hjelp til å få skrevet ut eller skanne inn papirkart, kan du ta kontakt med kommunen.

I denne videoen viser vi deg hvordan du kan skrive ut kart fra kommunens kartverktøy:

I denne videoen viser vi deg hvordan du kan lage et kartvedlegg ved å tegne i kommunens kartverktøy: