I dag får kommunestyret i Orkland presentert hvilke utfordringer og muligheter kommunen står overfor i årene som kommer.  

Hvordan utvikler innbyggertallet seg? Hva med fødselstall og antall eldre? Hvilke utfordringer gir dette for barnehager, skoler og eldreomsorg? Hva med næringsliv, kultur, vei, vann, klima og miljø? Hva og hvordan skal vi prioritere i årene som kommer?  

Spørsmålene er mange i utfordringsdokumentet som blir et viktig grunnlag for kommunebudsjett og handlingsplan som skal vedtas i høst. Det er første gang et slikt utfordringsdokument blir presentert. Du får tilgang til alt - samme dag som kommunepolitikerne.

Utfordringsdokumentet er det første steget i behandlingen av handlingsplan med budsjett, og er et strategisk grunnlag for den videre budsjettprosessen. Gjennom den prosessen må vi finne svarene. Formålet er å få et felles utfordringsbilde på tvers av fagområder og tjenester, men også på tvers av politikk og administrasjon.