I en av Trøndelags travleste rundkjøringer står et beskjedent navneskilt. Det peker sørover mot en vegstrekning som tidligere var europaveg. Navnet på vegen er hentet fra historien. Men hvem var han egentlig, mannen som har gitt vegen navn?

I 2016 ble det vedtatt at veistrekningen fra rundkjøringen på E39 ved Shell Bårdshaug til Forve bru skulle hete Øyolv Avlessons veg. Endringen kom som følge av at europavegen gjennom Orkanger skiftet trasé ved å krysse dalen fra Bårdshaug i retning Råbygda, der den svinger til venstre opp Skjenalddalen og videre over Søvasskjølen.

Øyolv_1200x752.jpgDu har kanskje sett skiltet? Foto: Steinar Larsen

Høvding fra Geitastrand

Vi må langt tilbake i historien for å finne Øyolv Avlesson. Faktisk helt tilbake til 1100-tallet, da landet fortsatt var preget av strid og uro mellom ulike konger som kjempet om makten. Avlesson var orkdaling. Høvding fra Geitastrand. Birkebeinerkongen Sverre Sigurdsson, med hovedsete i Nidaros, kom til makten i 1184. Han var blant annet i strid med baglerne, som var ledet og støttet av de norske biskopene.

Bauta_1200x1636.jpgPå Åstnebben ved Orkdalsfjorden står en bauta over Øyolv Avlesson, eller Eyolf Havleson, som det står på bautaen. Foto: Orkdalshistoria bind 1

Blodig strid

Birkebeinerhøvding Øyolv Avlesson var en av kong Sverres gode støttespillere i kampen mot baglerne. I Sverres saga står en av hendelsene som fant sted i Orkdal:

«Kong Sverre sendte bud opp i Orkdal, det var Øyolv Avlesson, Bjalve Skinnstakk og en flokk andre. Tredje dagen seilte baglerne over til Orkdal og la til ved Roaberg og andre steder ved stranden. Og så snart de fikk landgangen i land, løp de opp i skogene og lette etter mat og gods både på setrene og nede i bygdene. Birkebeinene lå i bakhold ved en gård som heter Holtan. Baglerne ble drept både i tunet der og på vei til elven; mange sprang i vannet og svømte over elven, og noen druknet.»

Roaberg er antakelig navnet på fjellet ved garden Rove på vestsiden av Orkdalsfjorden, mens Holtan ligger halvannen mil oppe i Orkdalen (Orkdalshistoria bind 1, side 227).

Norgeshistorie

Birkebeinere_1200x914.jpgBirkebeinerne var krigere som støttet kong Sverre, og senere hans etterkommere. Dette bildet, malt av Knud Berglien i 1869, viser to birkebeinere som redder unge Håkon Håkonsson i 1206. Ideen til Birkebeinerrennet er hentet fra denne historiske ferden på ski med den lille kongesønnen. Sekken på 3,5 kilo, som alle birkebeinere må bære, symboliserer vekten av den lille gutten.

Birkebeinerne lyktes etter hvert med å beseire baglerne, men fikk ikke full kontroll over landet før i 1217, da Kong Sverres sønnesønn, Håkon Håkonsson kom til makten. Da var både kong Sverre og Øyolv Avlesson for lengst døde. Birkebeinerne og deres etterkommere satt med makten til 1319, da Norge inngikk kongefellesskap med Sverige – et fellesskap som varte helt fram til 1814. Resten av historien er kjent for de fleste.

Øyolv Avlesson har skrevet sitt navn inn i historien. Selvsagt fortjener han å ha en vei oppkalt etter seg. Det skulle bare mangle! Neste gang du svinger av i rundkjøringen ved Shell på Bårdshaug i retning Fannrem, kast et blikk på skiltet og drøm deg over 800 år tilbake i tid.