Nå kan du nominere dine kandidater til kulturpris og melde deg som kandidat til å motta Orkland kommunes idrettsstipend. Fristen er 4. desember.

Orkland kommune har opprettet to hederspriser - en kulturpris og et idrettsstipend. Kulturprisen er på 15 000 kroner, mens idrettsstipendet er på 20 000 kroner. Begge prisene skal deles ut årlig, første gang 16. desember i forbindelse med det siste kommunestyremøtet før jul.

Kulturpris

Orkland kommunes kulturpris kan tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som anerkjennelse for fremragende innsats i kulturarbeidet eller det frivillige arbeidet i Orkland. Det er utarbeidet egne retningslinjer for kulturprisen. De kan du lese her:

Har du forslag til kandidater? Send inn dine forslag her:

Hvis din kandidat er en organisasjon i stedet for en enkeltperson, skriver du navnet til organisasjonen i rubrikken for navn.

Idrettsstipend

Er du en idrettsutøver, trener eller tillitsvalgt i alderen 15 - 22 år? Har du oppnådd gode resultater og fyller kriteriene i retningslinjene for idrettsstipendet? Da kan du søke om å bli kandidat til å motta Orkland kommunes idrettsstipend for 2020.

Du søker på eget søknadsskjema, som du finner her:

Frist for å søke eller nominere kandidater er 4. desember