Orkland kommune følger Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets råd om hvem som skal få vaksine og til hvilket tidspunkt dette skal skje.

Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet


orkland.kommune.no/korona