Synes du det er krevende å holde oversikt over hvilke regler og anbefalinger som gjelder angående koronasituasjonen?

I Norge har vi  både nasjonale, regionale og lokale regler. I tillegg er det også lokale og nasjonale anbefalinger som er ment som gode råd for å unngå smittespredning. Her er en oversikt:

Lokale regler

Orkland kommune har per i dag ingen lokale forskrifter (pålegg) knyttet til koronapandemien.

Oppdatert 18. februar 2021

Lokale anbefalinger

Formannskapet vedtok 17.2.2021 i sak 14/21 følgende anbefaling om smitteverntiltak i Orkland kommune:

  • Det innføres en anbefaling om bruk av munnbind, både innendørs og utendørs i det offentlige rom når 2 meters avstand ikke kan overholdes.
  • Det innføres en anbefaling om bruk av munnbind på offentlig kommunikasjon, drosjetransport, kjøreskole og annen føreropplæring.
  • Det innføres en anbefaling om at drosjer og serveringssteder skal registrere alle kunder med navn og telefonnummer.
  • Det innføres en anbefaling om å begrense antall nærkontakter.
  • Det innføres en anbefaling om å begrense reiseaktivitet.

Anbefalingene gjelder fra 18. februar og til nytt vedtak blir fattet.

Oppdatert 18. februar 2021