Synes du det er krevende å holde oversikt over hvilke regler og anbefalinger som gjelder angående koronasituasjonen?

I Norge har vi  både nasjonale, regionale og lokale regler. I tillegg er det også lokale og nasjonale anbefalinger som er ment som gode råd for å unngå smittespredning. Her er en oversikt:

Lokale regler

Orkland kommune har per i dag ingen lokale forskrifter (pålegg) knyttet til koronapandemien.

Oppdatert 18. februar 2021

Lokale anbefalinger

Orkland kommune har per i dag ingen lokale anbefalinger knyttet til koronapandemien.

Oppdatert 24. mars 2021