For andre år på rad blir det en spesiell feiring for russen. Et godt og tett samarbeid med kommune og politi bidrar imidlertid til at den blir gjennomført på en så trygg måte som mulig. Fredag får nærmere 150 russ tilbud om å teste seg for korona – helt gratis!

- Vi har jo vært forberedt på en annerledes russefeiring, men vi skal gjøre det beste ut av den innenfor de reglene som gjelder.

Det sier Berit Berg, som er russepresident for 88 rødruss ved Orkdal vidaregåande skole, eller Follo som den kalles på folkemunne.

Kan bare kysse en

Berg er sikker på at årets russetid skal bli en fin tid, til tross for pandemien, som naturlig nok har satt sitt preg på hele det siste skoleåret. Til og med de tradisjonelle russeknutene har fått seg noen egne pandemivarianter i år. Hun framhever at det viktigste tiltaket for årets russekull er å holde seg i Orkland og omgå de man vanligvis er sammen med.

- Det er klart det kan bli litt utfordrende når det blir drukket alkohol, men vi håper at alle vil følge opp det vi har blitt enige om. Det betyr at hvis du skal du kysse, kan du bare kysse en, smiler Berit Berg.

Russ2 Berit Berg_1200x900.jpgBerit Berg er russepresident for 88 russ ved orkdal vidaregåande skole.

Les Folkehelseinstituttets råd til russen

Testes for korona

Hun framhever den gode dialogen de har hatt både med kommunen og politiet helt siden september i fjor. Det har gitt god trygghet at disse instansene spiller på lag med russen, og hun synes det er et flott tiltak at russen får mulighet til å ta en koronatest før helga hvor det skal være russedåp.

Fredag 30. april er det nemlig klart for at alle russ i Orkland får mulighet til å ta hurtigtest. For Follorussen vil dette foregå på teststasjonen ved Orkland rådhus fra 13.30, mens russen på Meldal videregående skole får tilbudet fra klokken 16.00 på skolen.

- Over 90 prosent av russen har så langt bekreftet at de ønsker å ta testen, sier Karin Røttereng, som er leder for ungdomspatruljen i Orkland kommune, og den som koordinerer arbeidet med russen hvert år.

Ønsker trygg feiring

Kommuneoverlege Jimmy Wikell bekrefter at dette er en god måte å få avklart eventuell smitte i gruppen.

- Med den smittesituasjonen vi har i Orkland er det ingenting som tyder på at det skal bli avlagt positive tester. Hvis russen deretter forholder seg til reglene og ikke er i kontakt med russ fra andre kommuner der det er mer smitte i befolkningen, bør dette bli en trygg feiring, sier Wikell, som forteller at testresultatet vil være klart i løpet av 20 minutter.

Han trekker fram at både fjorårets og årets russekull har vært flinke til å ta kontakt for å avklare hva som har vært mulig og ikke mulig å gjennomføre. Han trekker fram årets russerevy som et godt eksempel.

- Den ble gjennomført innenfor de gjeldende smittevernbestemmelsene på en utmerket måte.

- Dessuten var den svært god, repliserer Røttereng, som er full av lovord om årets russekull og hvordan de lojalt har fulgt myndighetenes regler og anbefalinger hele veien.

Hun forteller at kommunens ungdomspatrulje også i år vil være ute i russetida, selv om de ikke kan være så tett på som de normalt er.

- Men vi kan nok verken takke ja til klemmer eller å få se russebilene fra innsida i år, smiler Røttereng.

Bruk hodet

Både rektor Øyvind Togstad ved Orkdal vgs. og kollega Anne Lise Eriksen Kirkholt ved Meldal vgs. framhever også at russen er innforstått med alvoret i situasjonen og er påpasselige.

- Formelt sett er ikke selve russetida skolens anliggende, men vi gjør selvsagt alt det vi kan for å sikre at også den skal bli så sikker som mulig, sier Togstad, som opplyser at de har sendt ut skriv til både elever og foresatte og at det gode samarbeidet med kommune og politi gir en ekstra trygghet for alle parter.

- Bruk innsida av hodet, så går dette bra, sier han, mens Kirkholt oppfordrer russen til å ta godt vare på hverandre.

Spiller på lag

Allerede i september hvert år har kommunen og politiet det første møtet med russekullet. Der pleier de å gå gjennom hva som er viktig i forhold til arrangementer og sikkerhet. På grunn av pandemien har det blitt lite aktuelle tema, og de to siste årene har det vært koronatiltakene som har vært i fokus.

- I tillegg starter vi opp i februar med informasjonsmøter der vi blant annet snakker om forventninger, oppførsel, drikketips, inkludering og bruk av mobiltelefoner. I tillegg får alle tilbud om å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse, forteller helsesykepleier Guri Bjørkli.

Sjekker russeknutene

Ingunn Meås er politikontakt ved Orkdal lensmannskontor. Hun presiserer at deres rolle først og fremst er å få fram at de er en medspiller, også for russen. Politiets oppgave er blant annet å gjøre dem kjent med lovverket og å informere om plikter ved gjennomføring av eventuelle arrangement.

- Dessuten tar vi en titt på russeknutereglene, så de ikke er i strid med lovverk eller går på sikkerheten løs, sier hun, og presiserer at politiet ikke ønsker å framstå for alvorlig og at deres mål er at ungdommene skal ha en fin russetid.

Russ4 Ingunn Meås_1200x900[1].jpgIngunn Meås sier at politiets oppgave er å skape trygghet for russen gjennom god dialog.

Meås sier at politiet får henvendelser fra russen når det er ting de lurer på. Det tar hun som et godt tegn. Som gruppe mener hun russen i en årrekke har framstått som en fin gjeng og det har vært lite å sette fingeren på.

- Selvsagt kan det være enkeltpersoner som foretar seg et og annet, men da handler det jo om å gi råd og veiledning til den det gjelder. Husk at russetida varer bare er en kort periode. Ikke gjør ting som vil forfølge deg resten av livet, men for all del – ha det artig, oppfordrer Ingunn Meås.