Mannen i 30 årene som avla positiv hurtigtest på tirsdag har avlagt positiv PCR- test. I tillegg fikk vi går kveld bekreftet at ytterligere en person knyttet til det store utbruddet i pinsen har fått konstatert koronasmitte.

30-åringen er konstatert smittet av en arbeidskollega på jobb i en annen kommune. Grunnet tidlig iverksetting av tiltak etter hurtigtest må ingen flere i smittekarantene, utover de 20 som ble satt i karantene på tirsdag.  

Hadde fått første vaksinedose

Den smittede i det andre tilfellet er kjent nærkontakt av person med påvist smitte. Vedkommende har imidlertid tatt flere tester med negative prøver og var ute av karantene. Som helsepersonell har personen også fått sin fått første vaksinedose, men har ikke vært i arbeid den siste tiden. Dette er dermed det første tilfellet i Orkland der en delvis vaksinert person har fått påvist smitte. Det bekrefter at man ved kun en vaksinedose ikke er tilstrekkelig beskyttet.

15 personer er satt i smittekarantene og 30 personer i ventekarantene som følge av dette tilfellet. Den smittede har kun lettere symptomer og følges opp av kommune og fastlege i hjemmet. Med disse to tilfellene er antall smittede 116 i Orkland. Vi venter på cirka 40 prøvesvar som er tatt i går.

Privatisteksamen og butikkbesøk

To personer som har tatt privatisteksamen i Sondrehallen på Orkdal vidaregåande skole har i ettertid fått påvist koronasmitte. Dette gjelder eksamener avlagt fredag 28. mai og fredag 4. juni. Begge dager i tidsrommet 09:00-14:00. De smittede er kartlagt. Begge var i svært tidlig fase av sykdommen, med meget lav risiko for å smitte andre. Med bakgrunn i smittevernrutiner på stedet, størrelse på hallen, elevenes plassering og bevegelser, har vi definert noen få nærkontakter. Disse har blitt eller blir kontaktet i løpet av dagen. Øvrige personer som var til stede trenger ikke i å gå i karantene. Vi ber deg imidlertid å være oppmerksom på symptomer og bestille deg test dersom dette skjer.

En smittet person var innom Kiwi Orkanger 6. juni mellom klokken 14:00 til 14:30. Var du der samtidig, ber vi om å være observant på symptomer den neste uken. Får du symptomer, ber vi deg om å holde deg hjemme og bestille deg test. Er du i tvil - bestill deg test!

McDonalds på Tiller

Det har vært stor aktivitet og usikkerhet knyttet til informasjon fra smittevernkontoret i Trondheim kommune i går angående McDonalds på Tiller. Vi har vært i dialog med Trondheim kommune om denne saken, da flere orklendinger kan være berørt og har tatt kontakt med oss. Har du besøkt McDonalds på Tiller 3., 4., 7. eller 8. juni presiserer vi følgende:

  • Har du ikke symptomer skal du ikke i karantene. Du kan gå på jobb og skole som normalt, men bestille deg test på dag 3 og 7. Er det gått mer enn tre dager, ta test på dag 7.
  • Bli hjemme dersom du har forkjølelsessymptomer og bestill deg test så raskt som mulig.
  • Dersom du har symptomer er husholdningen i karantene frem til du har en negativ prøve.

Presiseringene gjelder uansett om du har vært inne og spist eller besøkt deres Drive Thru-servering. Det gjelder ikke dersom du er fullvaksinert.

Takk for at du bidrar!