Hovedutvalgets rolle

Hovedutvalget har hovedansvar for alle driftsoppgaver innen kulturliv og idrett samt driftsoppgaver med hovedsakelig tilknytning til folkehelse.

Arbeiderpartiet

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Hans Bernhard Meland - AP Send e-post 922 25 342
2. Olga Irmina Ucinska - AP - leder Send e-post 944 30 074
3. Sivert Dombu - AP Send e-post 957 85 911

Kristelig Folkeparti
Senterpartiet

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Gunnar Sørløkk - SP Send e-post 982 69 370
2. Joar Tøndel - SP Send e-post 916 95 165
3. Maj Britt Svorkdal Hess - SP Send e-post 917 31 174

Fremskrittspartiet
Høyre
Miljøpartiet De Grønne
Pensjonistpartiet
Rødt
Småbylista Orkland
SV – Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Anne Mari Svinsaas - SV - nestleder Send e-post 908 78 811
2. Hanne Kvernmo Rye - V Send e-post 916 47 996
3. Terje Selvnes - PP Send e-post 984 42 680

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

1. Atle Olav Sognli - AP
2. Marit Hilstad - AP
3. John Erling Smedplass - AP
4. Asta Karin Nilsen - AP
5. Tom Erik Nystrøm - AP

Kristelig Folkeparti
Senterpartiet

1. Gunnar Hoseth Husby - SP
2. Bitte Ovesen Selnes - SP
3. Tina Hopstad - SP
4. Edvard Damli - SP
5. Lars Ole Bjørnbeth - SP

Fremskrittspartiet
Høyre
Miljøpartiet De Grønne
Pensjonistpartiet
Rødt
Småbylista Orkland
SV – Sosialistisk Venstreparti
Venstre

1. Sofie Theman Tolonen - SV
2. Nimo Abdi - SV
3. Paul Ivar Pedersen - SV

1. Gunnar Lysholm - H
2. Christian Bonvik - V
3. Tormod Løkken - H

1. John Arne Dørdal - PP
2. Anne Sørmo - PP
3. Asle Bjørgen - PP