- Det meste ble fullt i løpet av få dager. Vi hadde til sammen 853 plasser fordelt på 18 aktiviteter. Alt utenom kinovisningene, hvor vi hadde stor kapasitet, ble fullbooket og tilbakemeldingene har vært gode, sier en glad prosjektleder for høstskolen Tone Løkstad.

Høstskole 2021 var et tilbud til elever i 1. til 10. trinn i Orkland kommune, etter modell av sommerskolen tidligere i år. Målet med tilbudet var å gi spennende, meningsfulle og gode opplevelser i høstferien, som en kompensasjon for et annerledes år.

Bredt utvalg av aktiviteter

Alle aktivitetene var gratis. I samarbeid med lokale lag og organisasjoner og bedrifter ble det tilbudt et bredt utvalg av aktiviteter.

- Her var det noe for de fleste! Påmeldinga var digitalt etter prinsippet «først til mølla». Aktivitetene var alt fra kinodager på Orkanger og Løkken Verk, husflidtilbud, idemyldring knyttet til etableringen av ungdomsklubb på Løkken Verk, sirkusskole, svømmeopplæring og travtrener for en dag, forteller Løkstad.

Det var program på alle hverdagene i høstferien fra mandag 11. til fredag 15. oktober.

Tilskudd til SFO

Høstskolen gav også tilskudd til skolefritidsordningene i Orkland, slik at de kunne dra på felles utflukt til Hafella gård og kjøpe inn litt aktivitetsutstyr.

- Vi har sammen med arrangørene virkelig gledet oss over interessen og de gode tilbakemeldingene. Spesielt de flinke arrangørene fortjener en stor takk. Det samme gjelder alle de entusiastiske barna som var med på aktivitetene, avslutter Løkstad som sammen med ungdomsleder Johan Flønes har hatt hånd om koordineringen og tilretteleggingen av høstskolen 2021.