Utkast til forskrift om hundehold i Orkland kommune legges ut på åpen høring med høringsfrist 23. september 2022.

Høringssvar sendes til: postmottak@orkland.kommune.no

Dokumenter i saken: