Sammenhengende helsetjeneste

Etableringen av ett felles journalsystem for Midt-Norge berører til sammen over 40 000 ansatte i kommuner, sykehus og i det private helsevesenet, og 720 000 innbyggere. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen.

Mange ansatte i midt-norske kommuner er engasjert i arbeidet med å sette opp løsningen sammen med Helseplattformen AS og den amerikanske leverandøren Epic.

Erstatter tidligere journalsystem

I Orkland kommune vil Helseplattformen erstatte de fire journalsystemene som i dag er i bruk av disse tjenestene; Gerica for helse og omsorg, HsPro for helsestasjon, skolehelsetjeneste og familiesenteret og SystemX og Winmed for legevakt og kommunalt driftede legekontor.

Helseplattformen AS har ansvaret for å gjennomføre innføring av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner. Selskapet eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Alle kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag har opsjonsavtale knyttet til Helseplattformen.

Pasientportal og app

Via HelsaMI, som lanseres 30. april 2022, kan du blant annet se, endre og bestille timeavtaler, få tilgang til journalen din, komme i kontakt med helsepersonell og mye mer. HelsaMi blir tilgjengelig både via nettsida www.helsami.no og app.
 
Appen finner du der du laster ned nye apper når det nærmer seg åpningsdatoen.

Video fra Herøy kommune

Orkland har utløst opsjon

Orkland kommune utløste opsjon om at kommunen går inn på eiersiden gjennom sitt vedtak i kommunestyret 19. mai 2021:

Orkland kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, frem til 13 måneder før produksjonssetting.

Innføringsplan

Det er utformet en felles plan for koordinering og påkobling av aktører i Helseplattformen som deles i fem produksjonssettinger. St. Olavs hospital og Trondheim kommune tar i bruk Helseplattformen først. Deretter følger de to andre helseforetakene sammen med kommuner, fastleger og andre aktører. Det er imidlertid ikke kapasitet til å ta med alle kommuner sammen med helseforetakene. De to siste produksjonssettingene er for kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal som ikke gikk på sammen med helseforetakene. Disse to kalles “andre bølge” eller “second wave” (SW) i figuren nedenfor. Orkland er del av SW1. Dato for lansering er ikke klar, men det blir i løpet av 2023.

helseplattformen_tidslinje.jpg

Innføringsprosjektet er inndelt i forprosjekt og hovedprosjekt. Forprosjektet varer i 7 måneder og hovedprosjektet i 12 måneder, til sammen 19 måneder. Før oppstart av forprosjekt må kommunene signere en intensjonsavtale om deltakelse i prosjektet. Denne er ikke forpliktende, men kommunen må løse ut sin opsjon før oppstart av hovedprosjektet, senest 13 måneder før produksjonssetting.

Det er opprettet et lokalt innføringsprosjekt i kommunen med Grete Nyborg som prosjektleder.