Orkland kommune er i ferd med å lage sin første trafikksikkerhetsplan. Nå ønsker vi dine innspill!

Vet du om trafikkfarlige veistrekninger i Orkland som det bør gjøres noe med? Uoversiktlige veikryss eller manglende gang og sykkelvei? Steder som trenger gatelys eller bedre påstigningsplasser for busstransport? Du trenger ikke å tenke på om det er kommunal, fylkeskommunal eller statlig vei. Det viktigste er at innspillene kommer.

Trafikksikkerhet_1200x846.jpgFoto: Mostphotos

Prosessen

- Det har vært laget trafikksikkerhetsplaner i de «gamle» Orklandskommunene så vi starter ikke med blanke ark, sier Ivar Lillery, som er avdelingsleder for samferdsel og park.

Det betyr at kommunen har oversikt over en del aktuelle områder fra før, men siden dette er den første planen siden sammenslåingen er det viktig at eventuelle nye problempunkter kommer med.  Alle forslagene som kommer inn settes opp på en liste av administrasjonen i Orkland kommune. Trafikksikkerhetsutvalget prioriterer rekkefølge på tiltakene, før de sendes ut på høring i høst. Til slutt skal planen vedtas av kommunestyret før jul. Planen skal gjelde for perioden 2021 til 2024. Planens tiltaksdel revideres årlig i forbindelse med budsjett og handlingsplan.

Godt samarbeid – bedre muligheter

Kommunestyrets endelige liste over prioriterte tiltak vil være et kunnskapsbasert grunnlag for kommunens innspill til nye trafikksikkerhetsprosjekter både i egen regi, men også for Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen. Det finnes økonomiske midler hos Fylkeskommunen til gjennomføring, men det gjelder å kunne presentere gode planer. Godt samarbeid mellom innbyggerne og kommunen er alfa og omega for å få til en god plan.

-Vi ønsker å få kjennskap til eventuelle nye problempunkter og ønsker om tiltak fra både privatpersoner, velforeninger og andre organisasjoner i hele Orkland. Vi tar imot alle forslag til tiltak som kan bedre trafikksikkerheten, sier Ivar Lillery.

Innspill

Har du, din organisasjon eller velforening innspill kan de sendes på e-post til postmottak@orkland.kommune.no innen 15. september. Send gjerne med kart eller bilder som viser det aktuelle området.

Har du spørsmål, kan de rettes til:

Ole Andreas Opphaug, på telefon 977 02 140 eller e-post ole-andreas.opphaug@orkland.kommune.no