Formannskapet behandlet 2.12.2020 Handlingsplan 2021 - 2024 med budsjett for 2021. Endeling vedtak fattes av kommunestyret 16.12.2020.