I takt med at samfunnet har åpnet mer opp har Orkland kommune nedjustert både testing og sporing. På lik linje med andre kommuner følger vi den nasjonale planen for å normalisere hverdagen.

Kommunal informasjonstjeneste og testtelt er avviklet. Vi opprettholder imidlertid vår beredskap og kan raskt relansere både testtelt og informasjonstjeneste ved behov.

Det er besluttet at nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) er det som gjelder. Orkland kommune opprettholder beredskap for å ivareta dette.

Covid-19: Dette gjelder nå

Orkland kommune har per dato ingen lokale tiltak eller anbefalinger. Kommunen forholder seg som alltid til gjeldende nasjonale råd og retningslinjer for covid-19. Vi har oppsummert håndteringen i spørsmål og svar i oversikten under:

Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer?

Følgende flytskjema forklarer sammenhengene og vurderingene du må gjøre:

Nyoppståtte luftveissymptomer

Mer og oppdatert informasjon på FHI sine nettsider:

Hva bør du gjøre hvis du eller din nærkontakt har fått påvist covid-19?

Hva gjør du ved positiv test

Personer over 18 år som har vært i nærkontakt med person i samme husstand eller tilsvarende nære som er bekreftet smittet med covid-19, skal teste seg hver dag med antigen hurtigtest. Dette skal gjøres i syv dager fra nærkontakten fant sted.

Testplikten gjelder også ved nærkontakt som har funnet sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte. Der den bekreftet smittede ikke har symptomer på smitte, skal husstandsmedlemmer og tilsvarende nære teste seg syv dager fra den smittede testet positivt første gang.

NB! Person med testplikt som tester positivt med antigen hurtigtest skal kontakte sin fastlege for å ta PCR-test.

Unntak

Vi gjør oppmerksom på at testplikten ikke gjelder for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som er fullvaksinert, eller som ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for korona for mindre enn 12 måneder siden.

Dette betyr:

Er du i husstand med eller tilsvarende nær, eksempelvis kjæreste, med bekreftet smittet og er uvaksinert, eller har fått bare en vaksinedose og ikke har gjennomgått covid-19? Ja, da må du gjennom dette syv dagers testregimet med selvtesting. Ved positiv selvtest skal du kontakte din fastlege for å gjennomføre en PCR-test.

Mer og oppdatert informasjon på FHI sine nettsider:

Hvem gjelder kommunale selvtester for?

Det er bare personer med luftveissymptomer (både vaksinerte og uvaksinerte) og uvaksinerte nærkontakter det leveres ut selvtester til. Har du ikke symptomer, men likevel ønsker å ta en test? Da skal du anskaffe selvtester selv, for eksempel på et apotek.

Hvordan skjer utleveringen av kommunale selvstester?

Utlevering av selvtester på dagtid på hverdager foregår ved Orkland rådhus på Orkanger og på kommunehusene i Lensvik, Meldal og Krokstadøra. Du kan ikke lengre kontakte legekontorene for utlevering av selvtester.

I helgene er det hjemmetjenesten som tar ansvar for utlevering av selvtester.

Dette gjør du:

Mandag - fredag: 

Ring kommunen på telefon 72 46 73 00 mellom klokken 09:00 til15:00 for å avtale utlevering av selvtester.  Utleveringstidspunktet blir i utgangspunktet fra 14:30 til 15:00 mandag til fredag. Hvis dette ikke passer avtales utleveringstidspunkt ved bestilling. Vi ber om at du bruker munnbind når du henter deg test.

Lørdag - søndag:

Bruk telefonnummeret i ditt geografiske område (se oversikt under) i tidsrommet klokka 12:00 til 14:00 så vil hjemmetjenesten bistå deg. Da kan du avtale direkte hvor mange tester det er behov for og hvor du kan hente dem:

Viktig: Hjemmetjeneste leverer kun ut testen. De tar ikke testen for deg og de er ikke informasjonstjeneste. I pakningsvedlegget ligger beskrivelse av hvordan du tar testen. Blir selvtesten positiv holder du deg isolert fram til du får tatt en PCR-test og får endelig svar på den. Denne testen bestiller du hos din fastlege!

Hva gjør jeg om jeg har symptomer og er så dårlig at jeg må tilses av lege?

Da kontakter du ditt fastlegekontor på dagtid. Er du akutt dårlig og ikke kan vente til de åpner? Da kontakter du legevakt på telefon 116 117. Her vil testing som regel skje i forbindelse med legeundersøkelse.

Hva gjør jeg om jeg har symptomer, men ellers føler at jeg ikke trenger å tilses av lege?

Er det på en hverdag kan du kontakte kommunen i åpningstiden (se kontaktinformasjon under spørsmålet - Hvordan skjer utleveringen av kommunale selvtester?) for å få utlevert selvtest som du tar hjemme. Om den er negativ forholder du deg som du ellers ville gjort om du var syk: Du holder deg hjemme til du er feberfri og formen er i bedring. Er det i helg tar du kontakt med hjemmetjenesten mellom klokka 12:00 til 14:00 og avtaler hvor og når test kan utleveres (se kontaktinformasjon under spørsmålet - Hvordan skjer utleveringen av kommunale selvtester?). For eksempel: Om du blir dårlig lørdag, men ikke rekker å ringe innen klokka 14.00, så venter du til søndag. Det er da viktig at du i mellomtiden unngår kontakt med andre fram til du har tatt testen. Vi ønsker altså at du selvtester deg selv mye mer enn tidligere. Viser det seg at selvtesten blir positiv, så holder du deg hjemme og unngår kontakt med andre og bestiller deg time til test ved fastlegekontoret.

Jeg har spørsmål om hva som gjelder nå knyttet til korona – hva gjør jeg nå som informasjonstjenesten er avviklet?

Vi oppfordrer alle som har generelle spørsmål om korona om å benytte seg av tilgjengelig informasjon på følgende nettsider:

Finner du ikke svar her, så tar du kontakt med fastlegekontoret ditt.

Jeg er pårørende til person som er innlagt på institusjon, men er litt forkjølet. Kan jeg fortsatt komme på besøk?

Vi er i en tid med flere forskjellige typer luftveisinfeksjoner. Vi ønsker at pårørende ikke møter opp med uavklarte luftveisinfeksjoner på våre institusjoner. Er du forkjølet så avvent besøket til du er i bedre form. Er det strengt nødvendig med besøk på grunn av akutt situasjon, kan du med fordel bruke munnbind. Vi ønsker da at besøket foregår på rommet til beboere og ikke i fellesareal.

Vaksinering: Dette gjelder nå

I Orkland kommune forholder vi oss som alltid til gjeldende nasjonale råd og retningslinjer om vaksinering. Vi har oppsummert håndteringen i spørsmål og svar i oversikten under:

Hvor og når vaksinerer dere?

Orkland kommune vaksinerer fortsatt hver torsdag i Orkland kulturhus ved rådhuset på Orkanger. Dette gjelder både første, andre og tredje dose til personer i risikogruppene, samt oppfriskningsdose. Vårt vaksineteam gjennomfører tredjedosevaksinering til personer over 75 år i deres nærområde (se under).

Tredje dose - hvem får tilbud om det?

Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), besluttet å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene i 2021. Det er anbefalt å starte med vaksinasjon til aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere. Den tredje vaksinedosen kan i utgangspunktet gis tidligst 6 måneder etter at de har fått sin andre vaksinedose. Helsemyndighetene har bestemt at personer som er 65 år eller eldre kan få tilbud om oppfriskningsdose når det har gått minst fem måneder siden andre dose med koronavaksine. Personer i aldersgruppen 18-64 år kan tidligst få tilbud om dette når det har gått seks måneder siden andre dose ble satt.

Oppfriskningsdosene til gruppen som er 85 år og over etterfølges av en trinnvis oppfriskningsvaksinering av 75-84-åringene og deretter 65-74-åringene. Orkland kommune følger dette opptrappingsprogrammet og vil følge opp med utvidelse av tilbud til alle over 18 år i 2022 slik regjeringen har bestemt.

Hva er status for oppfriskningsdose 65+?

Sykehjemsbeboere og alle over 85 år fikk tilbudet først, deretter aldersgruppen 75-84 år og så 65-74 år. Alle som er over 75 år og har fått to vaksinedoser blir oppringt av vårt vaksineteam med tilbud om å få en tredje dose. Alle over 75 år vil få tilbud om å få satt sin vaksinedose i sitt nærområde gjennom vårt desentraliserte vaksineringstilbud. Det vil foregå på Orkanger, i Meldal, i Lensvik og på Krokstadøra.

Personer mellom 65 til 74 år som har fått to vaksinedoser vil bli innkalt via vår digitale tjeneste. Da får du nærmere beskjed om tidspunkt og oppmøtested.

Hva er status for tredje dose for helsepersonell?

Orkland kommune er i gang med å gi tilbud om tredje vaksinedose til utvalgt helsepersonell etter myndighetens anbefalinger. Helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine.

Hva er status for vaksinering av personer under 16 år?

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Det er derfor viktig at foresatte har en god dialog med barna om dette. Barn og unge har rett på tilpasset informasjon om forhold som angår egen helse. Folkehelseinstituttet har derfor utformet tekster og materiell tilgjengelig på ulike nivå:

For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves skriftlig samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Du kan laste ned skjemaet her, få nødvendige underskrifter og ta det med deg på vaksinedagen.

Hvordan bestiller jeg vaksine (første dose, andre dose og tredje dose for de med nedsatt immunforsvar)?

Digital bestilling er forbeholdt vaksinering første dose og andre dose, samt tredje dose for pasientgruppe med definert nedsatt immunforsvar. Vi understreker at muligheten for digital bestilling er tillitsbasert og krever at befolkningen holder seg oppdatert på nasjonale myndigheters retningslinjer. Det presiseres av FHI at den tredje vaksinedosen kan gis tidligst 6 måneder etter at man har fått sin andre vaksinedose. Dette er et absolutt krav.

En tidligere tredje dose enn 6 måneder gis kun til personer som er definert med immunsvikt.

Her bestiller du:

Har du spørsmål om vaksinering eller kan ikke bestille digitalt?

Tjenesten er åpen mandag, onsdag og torsdag fra klokken 12:00 til 14:00.

Lurer du på hvor mange som er smittet av korona i Orkland?

FHI har detaljert statistikk over antall smittede i alle landets kommuner. Statistikken oppdateres daglig. På lenken under finner du tallene presentert i ulike diagrammer. For å finne antall smittede i Orkland anbefaler vi at du scroller ned på siden til du finner et norgeskartet under overskriften "Kommuneoversikt". Hold musepekeren over Orkland kommune så får du fram det aktuelle tallet.

Lurer du på hvordan det ligger an med antall vaksinerte i Orkland?

SYSVAK er et landsdekkende elektronisk vaksinasjonsregister. I statistikkbanken finner du data over covid-19-vaksinasjoner fra 27.12.20 fram til i dag. På lenken under finner du oppdaterte tall, fordelt på aldersgrupper for innbyggere i Orkland.

Takk for at du bidrar!