Regjeringen skisserte i går en plan for gjenåpning av landet. Målet er at det meste av det som har vært stengt skal være åpnet igjen innen 15. juni. Kommunen forbereder seg nå i henhold til planen.

Det er viktig å understreke at dette er et mål som er avhengig av at vi alle fortsetter å følge myndighetens smittvernsråd. Lokalt i Orkland har innbyggerne vært svært lojale og satt felleskapet og helse først. Det må vi fortsette med.

I regjeringens plan er gjenåpningens innhold beskrevet og tidfestet. I det følgende kan du lese nærmere om endringene og når de skjer.

Fra og med 7. mai

 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
 • Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand
 • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltagerne på offentlig sted, der deltagerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør.
 • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.
 • Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.
 • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene.
 • Arbeidsplassene kan vurdere bruken av hjemmekontor.

Fra og med 11. mai

 • Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.
 • Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20.
 • Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.
 • Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.
 • Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Fra og med 1. juni

 • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
 • Fornøyelsesparker kan åpne.
 • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

Fra og med 15. juni

 • Åpne for arrangementer med opptil 200 personer.
 • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

Skolestart

Regjeringen la fram sin plan i går klokken 18:00, der skolestart for de eldste elevene ble gjort kjent. I dag legges planene for hvordan oppstarten skal organiseres i Orkland. Det vil bli sendt ut informasjon direkte til alle foresatte om skolestarten i uke 20 i løpet av dagen.  

Orkland kommune forberede seg på de ulike områdene som er nevnt i Regjeringens plan, og vil informere om dette så snart som mulig.   

Informasjonstjenesten

Vi minner om vår informasjonstjeneste om korona som er åpen alle dager mellom 11:00 til 15:00. Du kan ta kontakt med den på:

Telefon 900 31 260 eller e-post til korona@orkland.kommune.no

I tillegg finner du mye nyttig informasjon med lenker til oppdatert informasjon fra myndighetene på våre nettsider orkland.kommune.no

Det er nå nesten en måned siden siste påviste smittetilfelle i Orkland. I tiden som kommer vil vi ikke komme med daglige oppdateringer om situasjonen, men selvsagt informere dersom det skulle skje endringer.

Frigjøringsdagen

I dag er det 75 år siden frigjøringsdagen 8. mai 1945. På mange måter kan dagen i dag oppleves som en slags frigjøringsdag i koronaperioden. Selv om friheten delvis kommer tilbake, er det opp til hver og en av oss å sørge for å ivareta den på en ansvarsfull måte.

Ha en god fredag!


orkland.kommune.no/korona