Koronautbruddet har endret hverdag og familieliv for mange. På temasiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) finner du gode råd i en annerledes hverdag.

Her finner du informasjon om:

  • Tilbud ved familievernkontorene
  • Råd til foreldre i korona-hverdagen
  • Oppfølging av fosterbarn
  • Hjelp ved vold og overgrep
  • Tips til barn og unge
  • Andre tilbud for hjelp og veiledning

Les mer på nettsidene til Bufdir:


orkland.kommune.no/korona