Det er ingen med påvist smitte i Orkland per i dag. Kommunen ønsker imidlertid å være i forkant og gjenåpner koronatelefonen og forenkler rutinene ved prøvetaking.

Koronasituasjonen i Orkland har vært uendret i lang tid. Så langt er over 2700 personer testet, og det har ikke vært påvist smitte i kommunen siden 11. april. Situasjonen er med andre ord tilnærmet normal i Orkland, og det er grunn til å berømme befolkningen for lojalt å følge opp myndighetenes anmodninger. Skoler og barnehager åpner som normalt i Orkland kommune, og det informeres direkte til foreldre og foresatte om hvordan situasjonen håndteres.

Gjenåpningen av samfunnet viser imidlertid at smitten blomstrer opp flere steder i landet. Økt pågang for testing på de lokale legekontorene og et ønske om å være i forkant av en eventuell smittesituasjon gjør at Orkland kommune nå gjenåpner koronatelefonen og øker kapasiteten på prøvetaking fra onsdag 12. august.

Hvordan ta prøve?

Har du Covid-19-relevante symptomer bestiller du time til testing på Orkland kommunes koronatelefon 900 31 260. Telefonen er åpen fra 08:00 til 12:00 alle dager. 

Testingen vil foregå i egne brakker som står ved Orkland rådhus på Orkanger, like ved inngangen til kulturhuset. Brakkene er tydelig merket og det er skiltet i området. Prøvetaking foregår i tidsrommet 11:00 – 15:00 alle dager.

NB! Husk at du må avtale time for prøvetaking. Du kan ikke møte opp uten avtale.

Ingen henvisning

Du trenger ikke henvisning fra lege for å ta koronatest. Det er tilstrekkelig å kontakte koronatelefonen og melde ditt ønske om å bli testet. Har du behov for medisinsk bistand, ta fortsatt kontakt med din fastlege. 

Hvem skal testes?

Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer med symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse bør la seg teste. For beboere i sykehjem er det lav terskel for å mistenke Covid-19. Alle som kan ha blitt smittet med Covid-19, enten fordi de har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet smittet, eller de har vært på reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene. 

Hvem kan vente?

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon (tørrhoste, lett slimhoste, nesetetthet med gullig/grønt snørr for eksempel). Her kan man se an symptomene hjemme et par dager før testing. Blir barna bra i løpet av et par dager trenger de ikke å testes og kan returnere til skole og barnehage. Blir barna ikke bedre, men får flere symptomer, skal det testes.

Nye rutiner for prøvesvar

Du trenger ikke å kontakte fastlegekontoret for svar på Covid-19-testen. Fra nå av kan du selv finne svar på Helsenorge.no ved å logge inn med bank-ID eller Buypass. Covid-19-relaterte prøvesvar fra den nyopprettede laboratoriedatabasen i Folkehelseinstituttet vises på nettsiden for deg så snart prøven er analysert og besvart. Du kan også bruke denne tjenesten på vegne av dine barn under 16 år, eller på vegne av voksne over 18 år som har gitt deg fullmakt enten digitalt eller analogt.

Digital høringsrunde

Myndighetene fraråder fortsatt at flere enn 20 personer samlet privat og det er ikke tillatt å være flere enn 200 på samme tid ved arrangement. Derfor planlegger Orkland kommune digitale høringsrunde for kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen har allerede mottatt en rekke gode innspill til samfunnsdelen, som har høringsfrist 15. september. Du kan lese mer om kommuneplanens samfunnsdel på våre nettsider. Vi oppfordrer også andre aktører om å vurdere digitale løsninger for møter og sammenkomster.

Vi oppfordrer fortsatt innbyggerne til å overholde myndighetenes smittevernstiltak om å holde en meter avstand, styrket håndhygiene, unngå unødvendig reising og kontakt med mye folk. Orkland kommune vil komme med oppdatert og relevant informasjon. Har du spørsmål, benytt vår informasjonstjeneste på e-post: korona@orkland.kommune.no


orkland.kommune.no/korona