Hva kan vi bidra med? Det var spørsmålet de ni ansatte i Varig Orkla Forsikring stilte seg da de hadde videomøte forrige uke.

Den lokale hjørnesteinsbedriften er berørt av koronasituasjonen, som så mange andre. Men ikke verre enn at de kan opprettholde tilnærmet normal drift ved bruk av hjemmekontor. I videomøtet drøftet de hvordan de som bedrift kan bidra lokalt i en vanskelig situasjon.

- Vi ble raskt enige om at det var naturlig å se litt på ulike grupper som blir hardt rammet, sier daglig leder Sidsel Rian.  

Lyspunkt i tilværelsen

nettbrett senior2_1200x800.jpgIkke alle behersker ny teknologi. På institusjoner vil personalet være behjelpelig med det praktiske. Foto: Mostphotos

En gruppe som ikke akkurat er kjent for å rope høyest er de eldre som bor på institusjoner. Når disse i dag er stengt for besøkende, kan dagene raskt oppleves som ekstra innholdsløse og grå. Besøk av familie og venner er normalt sett kjærkomne lyspunkt i tilværelsen.

- Vi hadde fått med oss reportasjen i lokalavisa der Orkdal helsetun har organisert et tilbud der beboere og pårørende kunne ha kontakt vi nettbrett. Derfor bestemte vi oss for å kontakte kommunene i vårt nedslagsfelt med spørsmål om det var behov for hjelp til å skaffe tilveie flere slik digitale hjelpemidler, sier Rian, som også håper dette blir nyttig for ansatte i helsevesenet som gjør en fantastisk viktig jobb!

Verdifullt på sikt

Orkland kommune var rask med tilbakemelding slik at alle de fire sykehjemmene i hele kommunen kan få det samme tilbudet. Varig Orkla Forsikring handlet raskt, og allerede mandag 30.mars mottok kommunen et hyggelig brev der det var bevilget 100 000 kroner til formålet.

- Vi har lokalt eierskap med samfunnsengasjement og er i posisjon til å bidra på ulike allmennyttige områder. Det gjør vi hele året, med små og store summer. Dette tiltaket ser vi kan være verdifullt også etter koronaperioden. Mange eldre har slektninger i andre deler av landet, som kanskje kan benytte videomøter med sine kjære på institusjoner også når situasjonen igjen er normal.

Roser initiativet

Kristin Gjersvoll Wangen nettbrett2_1200x1076.jpg- Det kan skapes mye fin kontakt ved hjelp av nettbrett, sier Kristin G. Wangen. Foto: Arnt Tronvoll

Kommunalsjef for helse og mestring, Kristin Gjersvoll Wangen, setter stor pris på gaven, og sier de allerede er godt i gang med å kartlegge behovet og vurdere type nettbrett til sykehjemmene. Vi ser også på behovet i øvrige boligløsninger vi har.

- Det er helt fantastisk å motta en slik gave. Vi er svært glade for engasjementet og givergleden, og skal gjøre vårt beste slik at dette kommer flest mulig til nytte.


orkland.kommune.no/korona