I løpet av 2020 skal utbyggingen av vindparken på Geitfjellet etter planen være ferdig. Gjennomføring og tempo tilpasses nå myndighetenes restriksjoner i lys av COVID-19 situasjonen. De første leveransene vil ankomme Orkanger havn 9.april.

Det er turbinleverandøren Vestas som står ansvarlig for transportene og monteringen av turbinene. Av hensyn til koronasituasjonen vil selskapet foreta en mer gradvis og begrenset mobilisering av personell og oppstart av transporter og monteringsarbeid enn planlagt. 

Tett samarbeid med kommunen

Gjennomføringen og karantene og smitteverntiltakene planlegges i tett dialog og forståelse med involverte leverandører, Orkland kommune, politiet og kommuneoverlegen.  Totalt vil om lag 160 personer være involvert i arbeidet hos hovedentreprenør og underselskaper.

Mellomlagring

De første leveransene med utstyr og materiell til vindturbinene vil ankomme Orkanger havn i morgen 9.april. Skipsanløpene vil fortsette å komme utover våren og sommeren, fram til midten av juli. Etter hver skipsankomst vil det gå transporter fra havnen til lagerområdet på Grønøra der materiellet blir mellomlagret på før transporten til utbyggingsområdet.

Transport på natt

Første transport er planlagt 4.mai og vil foregå ut juli. Transportene til vindparken vil foregå i tidsrommet mellom kl 00 og 06 fra natt til mandag og fem dager i uken. Noen endringer og justeringer må forventes. Ved behov vil det også gå transporter natt til lørdag. Det vil gå tre til fire transporter hver dag. Transportruten er fra Orkanger og E39/ FV 714 mot Våvatnet og Geitfjellet. 

Bli varslet

Det vil i utgangspunktet ikke være mulig å passere transportene bakfra. Konvoiene vil ledes av to politibiler og med sivile følgebiler foran og bak. Politiet regner med at turen til Geitfjellet vil ta ca.2 timer. Har du behov for å bli varslet om når transportene går, hva som transporteres og eventuelle avvik, kan du melde deg på gratis SMS varsel ved å sende SMS med TM FV714STATKRAFT til 26112

Mer informasjon om vindparkene og utbyggingen finner du på:


orkland.kommune.no/korona