Onsdag 4.mars ble gebyrregulativet for kommunale tjenester vedtatt av kommunestyret. Det innebærer at faktura for vann, avløp og feiing for 1. kvartal sendes ut i midten av mars.

Kristin Johansen[1].JPG- Vi ber om at alle sjekker fakturaen nøye nå, siden det er første faktura etter kommunesammenslåingen, sier Kristin Johansen, som er saksbehandler på tekniske tjenester i Orkland kommune.

Skulle du oppdage noe du mener er feil, kan du kontakte Kristin Johansen eller Lena Sommervold på 72 46 73 00.

Du finner de vedtatte gebyrsatsene og forskriften på linkene under.