Orkland kommune fraråder bading i Gammelosen på Orkanger akkurat nå. Etter noen uker med fine prøver av badevannet, viser prøver tatt tirsdag 2. august forhøyde verdier av tarmbakterier. Dette blir fulgt opp med nye prøver av vannet torsdag 4. august. Fram til vi får gode prøver, er det best å bade et annet sted. Orkland kommune vil komme med ny informasjon når vannet igjen er anbefalt for bading.