Orkland kommune fraråder bading i Gammelosen på Orkanger akkurat nå. Badevannsprøver viser for høye verdier av tarmbakterier. Dette blir fulgt opp med nye prøver av vannet. Fram til vi får gode prøver, er det best å bade et annet sted. Orkland kommune vil komme med ny informasjon når vannet igjen er anbefalt for bading.