Gjeldende forskrift for smittevernregler i Orkland kommune går ut ved midnatt. I dag vedtok formannskapet enstemmig anbefalinger for smittevern som er gjeldende fra og med torsdag 18. februar og til nytt vedtak blir fattet.

Smittevernreglene som går ut ved midnatt ble vedtatt av formannskapet 11. februar med varighet til og med 17. februar. Anbefalingene som ble vedtatt i dag erstatter denne forskriften fra og med i morgen.

Vi minner om at nasjonale regler fortsatt er gjeldende:

Stabil situasjon, ingen smitte og lavt risikonivå

Basert på smitteutviklingen de siste 14 dager kan vi si at trenden er flat og risikonivået holder seg lavt og stabilt på nivå 1 (laveste risikonivå). Vi ser at situasjonen har stabilisert seg etter en uke med samkjørte tiltak for kommunene i Trondheimsregionen med bakgrunn i en uavklart situasjon i Trondheim knyttet til varianter av koronaviruset.

Det er gjort en grundig faglig vurdering av at besøket av smittet person med sør-afrikansk variant 12. februar ikke endrer risikobildet for kommunene utifra opplysningene vi har nå.

I Orkland har hatt til sammen 55 positive tilfeller siden mars 2020. Vi har i skrivende øyeblikk ingen smittede i Orkland.

Dette er de nye anbefalingene

Formannskapet i Orkland vedtok i dag følgende anbefalinger som er gjeldende fra og med 18. februar og til nytt vedtak blir fattet:

  • Det innføres en anbefaling om bruk av munnbind, både innendørs og utendørs i det offentlige rom når 2 meters avstand ikke kan overholdes.
  • Det innføres en anbefaling om bruk av munnbind på offentlig kommunikasjon, drosjetransport, kjøreskole og annen føreropplæring.
  • Det innføres en anbefaling om at drosjer og serveringssteder skal registrere alle kunder med navn og telefonnummer.
  • Det innføres en anbefaling om å begrense antall nærkontakter.
  • Det innføres en anbefaling om å begrense reiseaktivitet.

Anbefalingene gjelder fra 18. februar og til nytt vedtak blir fattet

Forskriften og anbefalingene som går ut ved midnatt og ikke lengre er gjeldende finner du her:

Besøk til institusjonene

Fra og med i morgen (torsdag 18. februar) åpnes det opp for besøk til institusjonene i Orkland. Dette gjelder for alle som bor på langtidsavdelingene.

For de som bor på korttidsavdelingene vil besøk fortsatt foregå på besøksrom, da det er en naturlig utskiftning av pasienter på disse avdelingene og alle disse har ikke fått vaksine ennå. Besøk til pasienter på korttidsavdelingen må fortsatt avtales på forhånd.

Det er ikke behov for bruk av munnbind på beboerrommene, men det er anbefalt bruk av munnbind der man ikke kan opprettholde 2 meters avstand i øvrige arealer jmf. vedtatt anbefaling av formannskapet i dag.

Situasjonen kan endre seg raskt

Vi forstår at det er krevende å forholde seg til endringer mellom forskrift og anbefalinger, for eksempel knyttet til påbud og anbefaling om bruk av munnbind. Dessverre er det slik at situasjonen fortsatt kan endre seg raskt.

Det er viktig at vi nå følger både de lokale anbefalingene og nasjonale regler og anbefalinger, spesielt med tanke på vinterferien i neste uke.

Vi oppfordrer alle om å holde seg informert om hva som til enhver tid er gjeldende. Nettsidene våre for korona oppdateres løpende om det blir endringer eller noe skjer.

Mer informasjon om formannskapets vedtak:

Kommunale ressurssider for koronasituasjonen:


orkland.kommune.no/korona