Ingen smittede i Orkland, men flere prøver er til analyse.

Antall påviste med koronainfeksjon øker i Norge. Per mandag kveld er det 189 påviste tilfeller i Norge, derav 21 i Trøndelag. Vi har ingen positive prøvesvar på koronasmitte i Orkland kommune. Det er tatt flere prøver i dag som er sendt til analyse. Ingen svar foreligger ved denne oppdatering.

I løpet av helgen kom Helsedirektoratet og FHI med en del endringer i henhold til karantene og institusjoner. Her følger en gjennomgang av disse endringer:

Strengere karanteneanbefalinger

Personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter:

 • Å ikke gå på jobb eller skole
 • Unngå reiser og ikke ta offentlig transport
 • Unngå andre steder der man lett kommer nær andre (gjelder også butikker, treningssenter og andre steder hvor folk møtes)

Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning (Tirol gjelder fra 9.mars) i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker. Ring fastlegen eller eventuelt legevakt (116 117) og fortell om din reise og dine symptomer for vurdering og planlegging av eventuell prøvetaking.

Helsepersonell på reise

For helsepersonell gjelder samme som beskrevet ovenfor. I helgen kom det imidlertid strengere anbefalinger i forhold til karantene av denne yrkesgruppen. Som følge av dette er flere helseansatte i løpet av dagen satt i karantene. Helsepersonell som har vært ute og reist utenfor Norden og føler seg syk, skal:

 • Holde seg hjemme
 • Kontakte legekontor for vurdering og planlegging av prøvetaking

Besøk på helseinstitusjon/sykehus

Er du forkjølet eller har influensasymptomer, bør du å unngå å besøke institusjoner som sykehus og sykehjem. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes. Det kan være at du føler deg i forholdsvis god form, men på institusjoner er det mange med tilleggssykdommer som kan bli svært syk om de får infeksjon.

Lokale informasjonstiltak

Det er mange spørsmål angående korona for tiden. Det kommer fortløpende oppdateringer både internasjonalt og nasjonalt. Ikke alt er koordinert, og gårsdagens nyheter stemmer ikke alltid med dagens. Dette gjør at det er nesten umulig som privatperson å følge med, noe som kan skape usikkerhet.

Vi jobber med flere løsninger som bedre skal kunne ivareta dette behovet. Et av tiltakene er at vi nå samlet all kommunal informasjon under egen fane på hjemmesiden. Vi anbefaler alle å følge med der.

Hyppige stilte spørsmål

Hvordan kan jeg vite om jeg er smittet?
Det kan du ikke vite sikkert, men her er noen sjekkpunkt:

Hvis du har akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer:

 • Hoste
 • Kortpustethet
 • Feber

og i løpet av de siste 14 dagene før symptomene oppstod oppfyller minst ett av følgende kriterier:

 • Har vært i et område med utbredt eller lokal spredning av covid-19: Områder med spredning av covid-19
 • Har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 sykdom
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 sykdom, uavhengig av om beskyttelsesutstyr er benyttet 
 • Har vært på reise utenom Norden og er helsepersonell med pasientkontakt

Hvem bør testes for koronainfeksjon?
Det anbefales å teste personer som oppfyller kriteriene over. Kriteriene kan endres fortløpende under utbruddet.

Hva innebærer hjemmekarantene?

Med karantene menes midlertidig innskrenking av bevegelse/sosial omgang for personer som har vært eksponert for et smittestoff, men som ikke har utviklet klinisk sykdom. Dette kan gjøres for enkeltpersoner, eksempelvis i eget hjem (hjemmekarantene) eller for større grupper i for eksempel en boligblokk

Når brukes hjemmekarantene?

Hjemmekarantene benyttes

 • For alle som har vært i nærkontakt med bekreftet tilfelle
 • For helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger
 • For alle personer som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med utbredt spredning skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Hvor lenge skal en være i hjemmekarantene? 

 • Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset. Dette gjelder også om man i perioden har testet negativt for koronavirus.  
 • Mistenkte tilfeller isoleres inntil eventuelt negativt prøvesvar foreligger. For lavrisikokontakter oppheves hjemmeisolasjon ved negativt prøvesvar, men de skal fortsatt følge med på symptomer. Nærkontakter går tilbake til hjemmekarantene.  
 • Bekreftede tilfeller må være isolert så lenge de har symptomer på sykdom. Det gjøres en individuell vurdering av når isolering kan opphøre basert på klinisk bilde og prøvesvar. Denne vurdering gjøres av legen din.

Får folk i karantene hjelp til å handle?
Det jobbes med lokale ordninger slik at de som er i karantene, og ikke har noen som kan hjelpe dem med vareforsyning, blir ivaretatt. Nærmere informasjon om hvordan dette blir gjort offentliggjøres så snart som mulig.

Rettigheter ved karantene

Koronavirusinfeksjon er en egen diagnose som gir rett til både sykmelding og sykepenger. Om du har behov for legehjelp er det fritak for egenandel, slik at du dermed ikke skal betale for time hos legen.

Gravide og barn

Her vet vi lite per dags dato. Fra tidligere vet man at enkelte virusinfeksjoner kan gi alvorligere svangerskapsforløp. Det vi vet så langt er at 9 gravide kvinner med påvist korona ikke smittet sine foster ved verken fødsel eller amming. Tidligere SARS type 2003 har heller ikke ført til noen fosterskader.

Det er generelt en liten andel barn som får smitten. De fleste av dem får svært milde symptomer. Det er viktig å involvere barna i dette og snakke med dem. De har sine tanker omkring dette.

Siste oppdaterte informasjon