Onsdag 24. mars er det formannskapsmøte og da behandles blant annet Orkland kommunes anbefaling for smitteverntiltak for påska 2021.

Rådmannen har utarbeidet et forslag til vedtak, hvor kommuneoverlegens faglige vurdering ligger til grunn. Det har i tillegg vært dialog og samarbeid mellom kommunene i Trondheimsregionen og Statsforvalteren, som gjør at det blir forholdsvis like anbefalinger for hele regionen.

Forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar følgende anbefaling i forbindelse med påska 2021:

 • Kommer du til Orkland fra kommuner med høyt smittetrykk skal du følge de regler som gjelder i din bostedskommune i tillegg til de regler som gjelder i Orkland kommune. Du skal alltid følge de reglene som er strengest.
   
 • Om du mottar besøk fra kommuner med høyt smittetrykk, skal dere holde dere mest mulig for dere selv og holde avstand til andre.
   
 • Vi anbefaler at du har minst mulig kontakt med andre de siste dagene før en reise. Dette gjelder både når du reiser fra Orkland til en annen kommune og når du skal tilbake.
   
 • Du skal teste deg dersom du har den minste mistanke om at du kan være smittet.
   
 • Hold deg mest mulig for deg selv og begrens kontakten du og dine husstandsmedlemmer har med andre de første 5-7 dagene etter du/dere har kommet tilbake eller har hatt besøk fra områder med høyt smittetrykk.

Følgende anbefalinger videreføres inntil annet blir bestemt:

 • Bruk av munnbind, både innendørs og utendørs i det offentlige rom, når 2 meters avstand ikke kan overholdes.
   
 • Bruk av munnbind på offentlig kommunikasjon, drosjetransport, kjøreskole og annen føreropplæring.
   
 • Drosjer og serveringssteder skal registrere alle kunder med navn og telefonnummer.

Les mer om begrunnelse, situasjonsbeskrivelse og faglig vurdering:


Husk at du må registrere deg for å få koronavaksine
Alle mellom 18 og 74 år som ønsker vaksine, må registrere seg i vaksinasjonskø