Dagens formannskapsmøte i Orkland kommune er avlyst. På dagens program var det planlagt flere bedriftsbesøk. I samråd med bedriftene og kommunens kriseledelse er det bestemt at besøkene utsettes grunnet situasjonen knyttet til koronoaviruset. Det var kun en politisk sak på dagsorden, og den vil bli behandlet i neste møte.

Bedriftsbesøkene vil bli gjennomført ved en senere anledning.