Orkland kommune skal starte opp med ridefysioterapibehandling. Derfor ønsker vi å finne en aktør i Orkland med egnet ridested.

Tilbudet skal drives av en kommunalt ansatt fysioterapeut med videreutdanning innen feltet, og vil være tilgjengelig for pasientgrupper i alle aldre som kan nyttiggjøre seg av denne formen for fysioterapi.

Krav til ridestedet:

  • Godkjent terapiridested av kommuneoverlege, jmf. Rundskriv til folketrygdloven §5 -22, vedlegg 2.
  • Tilgang til universelt utformet toalettfasiliteter. 
  • Ridehall med påstigningsrampe for rullestolbrukere.
  • Ridehall må være lett tilgjengelig for brukere med nedsatt gangfunksjon og rullestolbrukere.
  • Ridehall må være disponibel kun for ridefysioterapi de aktuelle tidspunktene; den kan ikke brukes til annen virksomhet samtidig.
  • Ridestedet må ha egnede hester og egnet utstyr disponibelt. Det skal hovedsakelig drives gruppevirksomhet, og ridestedet må kunne ha inntil 8 hester tilgjengelig på samme tid. Det må også være kapasitet til å ha flere gruppetimer samme dag.
  • Hestene må ha godt gemytt, være trygge og ha en god grunnutdanning i dressur. De må tåle plutselige lyder og bevegelser, og vært trent til å stå ved påstigningsrampe, og stå rolig ved på/avstigning.

Kommunen foretar en utvelgelse basert på hvilken aktør som samlet sett vurderes å ha det beste tilbudet vurdert på kvalitet og leveringsevne.

Oppstart blir etter avtale; tidligst ved skolestart til høsten med forbehold om smitteendringer som følge av pandemi.

Søknad og spørsmål

Skriftlig søknad sendes enhetsleder for friskliv og rehabilitering, Johanne Opheim på e-post: johanne.opheim@orkland.kommune.no innen 25.mai 2020.

Spørsmål rettes til ridefysioterapeut Rebekka Ravnsborg Aanes på e-post: rebekka.aanes@orkland.kommune.no